KLASICKÁ FOTOGRAFIE VE VILE TUGENDHAT ANEB PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN, NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

V pondělí 3. září 2012 se ve vile Tugendhat uskutečnily dvě výjimečné akce. Odpolední tří a půl hodinové tvůrčí setkání navštívilo deset dětí, večerní dvouhodinovou přednášku jedenáct dospělých. Obě tematická setkání se vzhledem ke koníčku původního majitele Fritze Tugenhata do vily nadmíru hodila.

PhDr. Dagmar Černoušková ze studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat a tandem fotografů a pedagogů Mgr. Gabriela Kolčavová a Mgr. BcA. Roman Franc se během prvního programu věnovali deseti dětem. Tři Johanky, dvě Aničky, Sára, Sofi, Adam, Jonathan a Timo strávili druhou půlku prvního školního dne opravdu netradičně. Po komentované prohlídce vily Tugendhat  vedené historičkou architektury tvořili pod taktovkou profesionálních fotografů ve stínu platanu na zahradě. Posloužily jim k tomu namnožené plány stavby a reprodukce fotografií z interiéru vily na pauzovacích papírech. Inspiraci ze zahradního průčelí vily a přiložených plánů zužitkovali v kresbě černými fixy na euroobaly, do nichž následně skládali vystřižené papírové detaily nejčastěji designového vybavení, které doplňovali drobnými částmi rostlin sesbíranými v zahradě. Vzniklé koláže se staly během prosvětlení ve fotokomoře podklady pro vznik fotogramů. Vyvolávání originálních fotografií na fotografický papír v temné komoře přineslo malým tvůrcům nové zážiky plné očekávání, tajemství a překvapení. Závěrečné hromadné sušení dětských prací na zahradě bylo zároveň i spontánní a neformální vernisáží pro příchozí rodiče.

Večer patřil dospělým, pro něž to byla v tomto roce již třetí nabídka fotograficky zaměřeného setkání v prostředí vily (v červenci a srpnu se uskutečnily dvě dvoudenní dílny velkoformátových kamer). Zájemci z řad profesionálních a amatérských fotografů se od týchž lektorů dozvěděli řadu informací z teorie i praxe klasické fotografie. Akce se odehrávala jak v exteriéru, tak i interiéru, kde přednášející mj. ukázali a okomentovali zajímavé příklady současné světové i tuzemské fotografie (např. Gregory Crewdson, Hiroshi Sugimoto, Richard Avedon, Václav Jirásek aj.) a nabídli ochutnávku ze své vlastní tvorby: Gabriela Kolčavová portréty z Nepálu a Roman Franc z cyklu sokolů seniorů.

Alice Stuchlíková