INTERNATIONAL EXPERIENCES AND THE CURRENT RESTORATION OF THE TUGENDHAT HOUSE IN BRNO

Muzeum města Brna a spolupracující instituce zvou na mezinárodní konferenci INTERNATIONAL EXPERIENCES AND THE CURRENT RESTORATION OF THE TUGENDHAT HOUSE IN BRNO, která se koná ve čtvrtek 30. června 2011 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně na ulici Poříčí 5. 

Vila Tugendhat je již za pomyslnou polovinou plánované památkové obnovy a ve 2. čtvrtletí 2012 bude otevřena pro veřejnost. Přítomnost členů technické sekce DOCOMOMO International Specialist Commitee ISC/T, kteří přednesou na konferenci své příspěvky, poskytuje odborné veřejnosti, a to především zájemcům o moderní architekturu z řad studentů, architektů, restaurátorů atd., příležitost k tomu, aby získali informace o aktuálních metodách restaurování a památkové obnovy. Konference se snaží podpořit úsilí města Brna a odborníků realizovat  památkovou obnovu vily Tugendhat v co nejvyšší možné kvalitě a současně přiblížit nejnovější metody veřejnosti. V příspěvcích bude věnována pozornost mezinárodním standardům ochrany materiálů v moderní architektuře.