Školní skupiny

Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňují věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu i českého jazyka a literatury na základních školách a ekvivalentů těchto předmětů na školách navazujících.

Během edukačních programů jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských i světových kulturních a historických souvislostí. Lektor/ka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

KONTAKT

Bc. Ludmila Bílá Haasová
e-mail: bila@muzeumbrna.cz
telefon: +420 515 511 018

LEKTORKY / LEKTOŘI 

Patrik Boušek
Ludmila Bílá Haasová
Vladimír Kysela
Eva Lietavová
Barbora Slivová
Veronika Svobodová

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“

b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“

c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení

e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

f) Proti proudu času ve vile Tugendhat

g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

 II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus

b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin

c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat

g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

KONTAKT A REZERVACE

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK 

Bc. Ludmila Bílá Haasová
e-mail: bila@muzeumbrna.cz
telefon: +420 515 511 018V případě, že si přejete dostávat informace k edukačním programům, zašlete Vaše kontaktní údaje (název školy, e-mail a telefonní číslo na vyučujícího) na výše uvedenou e-mailovou adresu.

VSTUPNÉ 

Žáci a studenti 150 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků/studentů.

Všechny edukační programy začínají vždy v 8.00.


Akce jsou obrazově i zvukově zaznamenávány za účelem popularizace, vzdělávání a výzkumu.

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 pod pedagogickým vedením Alice Křížové Stuchlíkové a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).

Na přípravě podkladů pro oba edukační programy zaměřené mj. na německou výtvarnou školu Bauhaus se podílely studentky Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2019 (vyučující rovněž A. Křížová Stuchlíková).