CESTA K MODERNITĚ. SÍDLIŠTĚ WERKBUNDU 1927–1932

Od 31. března do 5. června 2016 se koná v Muzeu architektury v polské Vratislavi výstava nazvaná „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932“.

Experimentální sídliště Werkbundu, která vznikla v Evropě v letech 1927–1932, měla velký vliv na rozvoj světové moderní architektury v první polovině 20. století. Werkbund ve Stuttgartu, Brně, Curychu, Praze, Vídni a Vratislavi představil nové trendy v bydlení.

Brněnská kolonie Nový dům byla hned druhým vzorovým sídlištěm po německém Stuttgartu. Byla veřejnosti představena v září 1928 jako součást Výstavy soudobé kultury. Šestnáct domů v brněnské čtvrti Žabovřesky navrhli architekti Hugo Foltýn, Bohuslav Fuchs, Jaroslav Grunt, Jiří Kroha, Miroslav Putna, Jaroslav Syřiště, Josef Štěpánek, Jan Víšek a Ernst Wiesner.

Hlavním cílem expozice je vůbec poprvé prezentace všech šesti sídlišť na jednom místě a zároveň upozornění na jejich význam pro evropské kulturní dědictví. Díky spolupráci šesti měst, tvořících mezinárodní síť sídlišť Werkbundu a také institucí, které jsou s nimi spojeny, mohou být představeny originální prvky z původních interiérů, historické plány, dobové architektonické a publikační projekty a také archivní a současná fotodokumentace včetně modelů sídlišť a jednotlivých domů. Výstavu doprovodí katalog v polské, anglické, české a německé mutaci.

Výstava je realizována v rámci architektonického programu  Evropského Hlavního Města Kultury Vratislav 2016 a dofinancovávána z prostředků Ministerstva Kultury a Národního Dědictví, které přerozděluje Národní Fórum Hudby. Projekt je realizován ve spolupráci s Festivalovou Kanceláří Impart 2016, která je organizátor slavností Evropského Hlavního Města Kultury Vratislav 2016.

Na realizaci rozsáhlé výstavy se podílelo také Muzeum města Brna. Jindřich Chatrný připravil pro výstavu sekci o brněnské kolonii Nový dům a je také autorem textu ve výstavním katalogu. Jindřich Chatrný a Dagmar Černoušková z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna jsou zároveň spoluredaktory české mutace katalogu.