CENA MĚSTA BRNA PRO ŘEDITELKU VILY TUGENDHAT IVETU ČERNOU

V úterý 10. února 2015 převzala ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá z rukou primátora Petra Vokřála Cenu města Brna. Letos již po dvaadvacáté bylo oceněno 12 laureátů (z celkem 54 návrhů) ve dvanácti kategoriích od technických a společenských věd až po sport a zásluhy o svobodu a demokracii. Cena byla mimo jiné udělena také významnému hematologovi a onkologovi a dlouholetému řediteli Masarykova onkologického ústavu Jiřímu Vorlíčkovi nebo brněnské rodačce a světově proslulé mezzosopranistce Magdaleně Kožené.

Ředitelka vily Tugendhat, architektka Iveta Černá, převzala ocenění za architekturu a urbanismus. Iveta Černá (nar. 1963 v Brně) absolvovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně a poté pracovala patnáct let v Národním památkovém ústavu – územním odborném pracovišti Brno na postu garantky pro město Brno, kde se věnovala především záchraně a obnově památek meziválečné architektury. 

Od roku 2002 je Iveta Černá ředitelkou vily Tugendhat, která je ve správě Muzea města Brna. Významný a nezastupitelný byl její podíl při památkové obnově a restauraci vily. Vilu Tugendhat, jedinou památku UNESCO na území města Brna a zároveň jedinou památku moderní architektury v České republice, zapsanou na seznamu UNESCO, reprezentuje na mezinárodních odborných fórech. Zároveň s vilou také propaguje brněnský funkcionalismus, stále více oceňovaný v kontextu nejen evropské, ale i světové moderní architektury. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou řady odborných textů a publikací. Je členkou mezinárodních organizací DOCOMOMO International a ICOMOS.  Zároveň je členkou Organizačního výboru ICONICHOUSES, celosvětové nadace sdružující výjimečné obytné stavby světové architektury 20. století, které jsou přístupné veřejnosti.