Cena Jože Plečnika pro ředitelku vily Tugendhat Ivetu Černou

V pondělí 4. října 2021 převzala ředitelka vily Tugendhat Ing. Arch. Iveta Černá prezidentskou cenu Jože Plečnika, která je určena osobnostem, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství a o jejich současný rozvoj.

Iveta Černá byla nominována Jihomoravským krajem a cenu převzala ve Španělském sále Pražského hradu v rámci slavnostního večera Naše město 1991–2021.