ARCHIV LUDWIGA MIESE VAN DER ROHE V MUZEU MODERNÍHO UMĚNÍ V NEW YORKU

V červenci 2011 absolvovali Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Eliška Veselovská a David Židlický studijní a pracovní pobyt v Muzeu moderního umění v New Yorku. V archivu architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který je uložen v Muzeu moderního umění – The Museum of Modern Art (MoMA), měli možnost se podrobně seznámit s konvolutem archivní dokumentace k brněnské vile Tugendhat a zdokumentovat originální sedací nábytek, uložený v depozitáři nábytku MoMA. Zároveň navázali spolupráci s Paulem Gallowayem, který vede Studijní a dokumentační centrum v MoMA. Odborníci z Brna kolegy v New Yorku také seznámili s konvolutem archiválií k vile Tugendhat, který je uložen v Muzeu města Brna a ve Studijním a dokumentačním centru ve vile Tugendhat. V budoucnu by tak obě centra mohla spolupracovat při publikačních, výstavních a přednáškových projektech, týkajících se vily Tugendhat.

V rámci studijní a pracovní cesty do USA byla navázána spolupráce s Českým centrem v New Yorku – Czech Center New York at the Bohemian National Hall, které v současnosti vede Pavla Niklová, a také s generálním konzulátem ČR, který zde sídlí a vede jej generální konzulka Eliška Zigová. V rámci propagace české kultury v USA by tak mohlo být v New Yorku formou výstav a přednášek o vile Tugendhat a brněnské moderní architektuře představeno město Brno, které patřilo v období mezi válkami k hlavním evropským ohniskům dnes již klasické architektonické moderny.