VÝSTAVA TUGENDHAT 1 VE VILE TUGENDHAT

VÝSTAVA TUGENDHAT 1 VE VILE TUGENDHAT

Výstavní projekt na zcela neobvyklém místě svádí dohromady tři renomované umělce střední generace. Dva pocházejí z Čech – Jiří David (nar. 1956) a Jiří Kovanda (nar. 1953), tím třetím je Roman Ondak (nar. 1966) ze Slovenska. Kurátorem projektu je Martin Dostál.

Všichni tři umělci hostují po dobu prvního květnového týdne se svými díly v prostorách vrcholně modernistické brněnské vily Tugendhat, jejímž autorem je architekt Mies van der Rohe. Díla vstupují do komunikace s jednotlivými obytnými i užitnými místnostmi této unikátní architektury, přičemž jde o vícevrstevnatý proces vztahu k této stavbě. Kreativní interakce mezi umělcem a prostorem se odehrávají jak v rovině estetické,  tak v rovině paměti místa či v obecnějším přesahu k dějinám a k historii umění. Název projektu Tugendhat 1 odkazuje k místu, kde se výstava/akce odehraje, ale také k faktu, že se v této vile, velmi precizně navržené i ve vztahu k výtvarným dílům, dosud žádná umělecká výstava neodehrála. Jde tedy o první artistní vstup/akci do struktury této stavby od okamžiku, kdy byla postavena a zabydlena jejími stavebníky. S jistou nadsázkou lze říci, že po událostech, které odrážejí spletitou historii a společenské proměny od počátku 30. let do současnosti a které jsou s vilou těsně spjaty, je tento dům znovu „zabydlen“.

K výstavě vyjde katalog, který zachytí nejen samotnou výstavu, ale také proces, ve kterém se umělci sžívali s prostředím a zkoušeli možnosti, jak vstoupit do dialogu s tímto mimořádným architektonickým prostorem. 

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK

Výstava je přístupná pouze v rámci prohlídky interiérů vily Tugendhat, předchozí rezervace nutná. 
Více informací o vstupu na facebookovém profilu Tugendhat 1.