VÝSTAVA LILLY REICH VE VILE TUGENDHAT

Výstava představí životní osudy a tvorbu německé návrhářky a architektky Lilly Reich (1885–1947), první ženy ve vedení německého Werkbundu a pozdější vedoucí výtvarné dílny Bauhausu, která byla dlouholetou přítelkyní a spolupracovnicí Ludwiga Miese van de Rohe. Společně s Miesem vytvořili návrhy několika výstavních expozic i interiérů soukromých domů, mimo jiné i vily Tugendhat.

VÝSTAVA LILLY REICH VE VILE TUGENDHAT

Lilly Reich se narodila 16. června 1885 v Berlíně, kde se vyučila vyšívačkou. Ve svých třiadvaceti letech získala práci ve Wiener Werkstätte u Josefa Hofmanna. V roce 1911 se vrátila zpět do Berlína, kde se seznámila s Hermannem Muthesiusem, zakladatelem Svazu německého díla (Deutscher Werbund), jehož se hned následujícího roku stala členkou a v roce 1920 první ženou ve vedení svazu. 

V roce 1914 se podílela na vzniku výstavy „Dům ženy“ na výstavě Deutscher Werkbund v Kolíně nad Rýnem. Do roku 1924 vedla Ateliér interiérového návrhářství a dekorativního umění a módy v Berlíně. 

Následně společně s Ferdinandem Kramerem podnikli studijní cestu za novými sídlišti do Anglie a Holandska. Poté se stala vedoucí Ateliéru výstavní tvorby a módy ve Frankfurtu nad Mohanem.

Osudové pro ní bylo setkání s Miesem van der Rohe roku 1926 při přípravě výstavy Svazu německého díla ve Stuttgartu. Úspěch stuttgartské prezentace svazu jim přinesl prominentní zakázku v podobě vedení německého oddělení světové výstavy v Barceloně v roce 1929, pro kterou společně připravili výstavní pavilony. 

Vedle barcelonského pavilonu a expozice začal v roce 1928 Mies van der Rohe pracovat na návrhu vily Tugendhat, jejíž interiérové vybavení, dokončené v roce 1930, bylo společným dílem Miesovým a Lilly Reich.

V lednu 1932 byla Lilly Reich jmenována Vedoucí oddělní Stavby, výstavy a tkalcovny školy Bauhaus v Desavě a později i v Berlíně, kde byla činná do konce roku 1932.

Společně s Miesem van der Rohe byli v roce 1937 osloveni, aby vytvořili návrh říšské výstavy Německého textilu a oděvního průmyslu v Berlíně, která se později stala součástí expozice textilního průmyslu německého pavilonu na pařížské světové výstavě. 

Následně Mies van der Rohe odešel do Chicaga, kde jej roku 1939 Lilly Reich navštívila. Po návratu do Třetí říše, která rozpoutala druhou světovou válku, byla nucena pracovat v Organizaci Todt, jejímž úkolem byla výstavba vojensky strategických objektů. V poválečných letech vyučovala interiérové návrhářství a základy stavitelství na Vysoké škole výtvarných umění v Berlíně. A až do své smrti vedla Ateliér architektury, designu, textilu a módy v Berlíně. 

Zemřela 14. prosince 1947.

Výstavu připravil Německý kulturní spolek region Brno ve spolupráci se Střední školou umění a designu a VOŠ Brno, za podpory vily Tugendhat.

Výstavu „Lilly Reich“ bude moci veřejnost zhlédnout v období od 4. dubna do 13. května v rámci obou prohlídkových okruhů i samostatně v rámci prohlídky zahrady vily Tugendhat.

Plakát ke stažení zde.