VÝSTAVA EVROPAN ADOLF LOOS. NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY

Muzeum města Brna, hrad Špilberk

VÝSTAVA EVROPAN ADOLF LOOS. NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY

Od 11. června 2020 probíhá v Muzeu města Brna na hradě Špilberku výstava EVROPAN ADOLF LOOS. NEJEN BRNĚNSKÉ STOPY. Výstava je muzejní „výstavou roku“ a potrvá až do 31. prosince 2020, kdy vyvrcholí oslavy 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností světové architektury 20. století, brněnského rodáka Adolfa Loose (1870–1933). Výstava je zároveň první velkou akcí Roku Adolfa Loose, který vyhlásil na rok 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy, a v němž je Muzeum města Brna aktivně zapojeno. 

Expozice je zaměřena výhradně na dílo a působnost Adolfa Loose v jeho rodném městě a na Moravě. Návštěvníci se zde seznámí s Loosovými realizacemi i neprovedenými návrhy pro Brno, jako je zámeček Viktora Bauera (dnes v areálu brněnského výstaviště), první Loosova práce pro Brno – Heroldův dům, či nerealizovaný projekt brněnského „domu na střeše“ pro Heinricha Jordana. Pro Viktora Bauera pracoval Loos také v Hrušovanech u Brna, kde navrhl vilu ředitele tamní cukerní rafinerie. K významným Loosovým teoretickým a společenským stopám v jeho rodném městě patří spolupráce s brněnskou redakcí časopisu Bytová kultura, vedenou architektem a designérem Janem Vaňkem a teoretikem Bohumilem Markalousem, ale také kontakty s brněnskou architektonickou scénou 20. let minulého století (Ernst Wiesner, Jan Víšek aj.).

Představeno je i dílo Loosových žáků, kteří buď navrhli, nebo i realizovali stavby pro Brno a Olomouc (Karl Hofmann, Felix Augenfeld, Paul Engelmann).

Výstava připomíná také méně známou osobnost a dílo otce slavného architekta, Adolfa Loose staršího, brněnského sochaře a kameníka. Ten patřil k významným reprezentantům brněnské měšťanské kultury 60. a 70. let 19. století. Dětství v otcově kamenosochařské dílně, jeho práce a cit pro materiál, patřily nepochybně k zásadním impulzům pro další Loosovo tvůrčí směřování.

Ke všem uvedeným i dalším tématům je v expozici prezentována mimo jiné řada originálních artefaktů a archiválií, které nebyly doposud ještě nikdy vystaveny. Nechybí ani modely vybraných staveb a audiovizuální dokumenty.


Autoři výstavy: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková
Odborná spolupráce: Pavla Cenková, Jana Kořínková, Petr Krajči, Maria Szadkowska, Tomáš Zapletal
Překlad do angličtiny: Stephan von Pohl

Další informací k výstavě zde: https://www.spilberk.cz/kalendar/evropan-adolf-loos/

Pod hlavičkou Adolf Loos 150 se v roce 2020 uskuteční několik zajímavých výstav, komentované procházky a další speciální akce, jejichž výčet najdete na webu GO TO BRNO

V Bauerově zámečku v areálu brněnského výstaviště bude od poloviny července 2020 připravena Lenkou Štěpánkovou ve spolupráci s Brněnským architektonickým manuálem expozice s příběhem rodiny Viktora Bauera, pro kterou Adolf Loos dlouhodoběji pracoval. Jídelna v tzv. zámečku na výstavišti v Brně je také jedinou Loosovou dochovanou realizací v rodném městě, kterou si mohou při této příležitosti návštěvníci prohlédnout.

Webový portál Brněnský architektonický manuál (www.bam.brno.cz), připravuje stezky po stopách Adolfa Loose v rodném Brně, jejichž prostřednictvím se zájemci seznámí s objekty a místy spojenými s architektem Adolfem Loosem, ale také s realizacemi jeho otce, sochaře a kameníka Adolfa Loose staršího. Na webu BAMu se stezky objeví rovněž v červenci 2020 a zájemci si podle nich mohou naplánovat tematické procházky.

Všechny texty v expozicích i na bam.brno.cz jsou v českém a anglickém jazyce.

Plakát ke stažení zde.