VELKOFORMÁTOVÁ FOTOGRAFIE VE VILE TUGENDHAT

VELKOFORMÁTOVÁ FOTOGRAFIE VE VILE TUGENDHAT

VILA TUGENDHAT VE VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFII

Pondělí 3. září 2012 bude ve vile Tugendhat věnováno fotografii, fotografování, technice vyvolávání snímků v temné komoře a vnímání světa přes matnici velkoformátového fotoaparátu.

Odpolední program ve Vile bude věnován dětem ve věku 8–12 let, večerní program dospělým se zájmem o velkoformátovou fotografii a fotografii vůbec.

Děti

Od 14:30 do 18:00 pořádá Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat ve spolupráci s Gabrielou Kolčavovou a Romanem Francem fotografickou dílnu pro děti ve věku 8–12 let.

Dílna je určena pro děti, které chtějí zažít kouzlo tradiční fotografie a zároveň tematicky pracovat s výjimečným prostorem vily Tugendhat. Děti se samy na chvíli promění v „architekty“ a zároveň budou moci vyvolávat v původní fotokomoře Fritze Tugendhata v prostorách vily. Pomocí techniky papírové koláže a dobových fotografií si děti vytvoří vlastní pokojíčky zasazené do půdorysu vily podle vlastní představivosti. Hotové koláže pak prosvětlí ve fotokomoře technikou fotogramu. Vzniknou tak originální velkoformátové fotografie vyvolané na fotografický papír v temné komoře. Svá „díla“ si budou moci děti odnést na památku.

Součástí dílny je také inspirativní dětská prohlídka vily.

Počet je omezen na 10 dětí. Cena 200 Kč.

Kapacita naplněna!

Registrace na: eliska.veselovska@tugendhat.eu

Večer

Od 19:00  do 21:00 se v technickém podlaží vily Tugendhat uskuteční odborný seminář věnovaný velkoformátové fotografii. V rámci semináře budou představeny typy velkoformátových fotoaparátů, nastíněn princip snímání obrazu a na snímcích pořízených přednášejícími bude demonstrováno, jakým způsobem lze pomocí velkoformátové fotografie vystihnout atmosféru genia loci místa. 

Seminář povede Mgr. BcA. Roman Franc (fotograf, student magisterského programu na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, spolupracoval s různými fotografickými školami a institucemi, např. s brněnským divadlem Husa na Provázku či kanceláři Václava Havla) a Mgr. Gabriela Kolčavová (fotografka, absolvovala M.F.A. studium umělecké fotografie na University of North Texas v USA, kde působila též jako asistentka umělecké fotografie, spolupracuje s různými fotografickými školami a institucemi např. Moravskou galerií v Brně).

Kapacita posluchačů je omezena na 50 osob. Cena 100 Kč.

Registrace na: info@tugendhat.eu

Plakát na projekci můžete stáhnout zde.