UMĚNÍ V PROSTORU VILY TUGENDHAT

UMĚNÍ V PROSTORU VILY TUGENDHAT

V pondělí 4. a 25. listopadu 2013 proběhnou v 17:00 a 19:30 hodin ve Vile Tugendhat mimořádné pořady  nazvané Umění v prostoru. 

Večery napříč uměními, filozofií a uměnovědou, nabízí návštěvníkům čtyři z netradičních setkání s vilou Tugendhat. Prostor vnitřní a vnější vstoupí do souvislostí hudby, výtvarného umění, scénického tance, přednášek a diskuzí uměnovědců z Masarykovy a Karlovy univerzity.  

„Báseň stavby“,  „Skok do monumentality: Umění, patos, pasion“,  „Cesty ke skleněnému pokoji a ocelovému domu“, „O fotografování prostoru ducha a umění“ jsou témata, která se ve Vile Tugendhat ne náhodou potkají s hudbou italského baroka, francouzskou hudbou přelomu století a českou modernou. 

Kapacita: 50 osob
Cena: 400 Kč 
Do interiéru vily Tugendhat je zakázán vstup s jehlovými podpatky.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek VÝHRADNĚ na adrese Brno – Dům pánů z Lipé a Radniční 2.
Vstupenky NELZE rezervovat na pokladně vily Tugendhat. 

PROGRAM

Prohlídky Vilou povede scénický tanec Lenky Švandové a souboru „Náhodná setkání“ nazvaný „Úlomky prostoru a času“. Prostorová instalace některých fotografických obrazů Libora Teplého „Myšlenky zaznamenané optikou“ vstoupí do konfrontace s reálným prostorem Vily Tugendhat.

Zazní hudební díla italského baroka, Francie „přelomu století“ a české moderny pro klavír, tenor a klavír, housle a klavír v interpretaci Emy Jedličky-Gogové, Marka Olbrzymka, Veroniky Hejnové a Marie Bobkové.   

V rámci jednotlivých pořadů se uskuteční přednášky: 

4. 11. v 17:00 h. – prof. Dr. phil. PhDr. Josef Vojvodík, M.A.: Skok do monumentality: Umění, patos, pasion              

4. 11. v 19:30 h. – PhDr. Tomáš Jeřábek: Cesty ke skleněnému pokoji a ocelovému domu: Problém prostoru od Guariniho po Miese van der Rohe 

25. 11. v 17:00 h. – PhDr. Aleš Filip, Ph.D.: Báseň stavby: Moderní architektura jako výtvarné dílo a výtvarné dílo v moderní architektuře 

25. 11.  v 19:30 h. – Ing. Libor Teplý: O fotografování prostoru ducha a umění                           

Diskuzi v prostoru povedou
4. 11. PhDr. Tomáš Jeřábek, prof. Dr. phil. PhDr. Josef Vojvodík, M.A., PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
25. 11. PhDr. Tomáš Jeřábek, PhDr. Aleš Filip, Ph.D.,  Ing. Libor Teplý.

Na setkání s Vámi se těší: Aleš Filip, Tomáš Jeřábek, Josef Vojvodík, Libor Teplý, Marek Olbrzymek, Veronika Hejnová, Ema Jedlička-Gogová, Marie Bobková, Lenka Švandová a „Náhodná setkání“.

Akce  je pořádána ve spolupráci s CHSH o. s.
Projekt je financován za podpory Jihomoravského kraje.