Středy v Muzeu: Rafi Segal | Architecture Dialogues – setkání s architektem

Výstava "Architecture Dialogues" (Architektonické dialogy) představuje poslední dva projekty Rafiho Segala, architekta a profesora na Massachusettském technologickém institutu (MIT), který se aktuálně věnuje re-definici současného domova a občanského prostoru. Jak nové představy o kolektivitě a sdílení ovlivňují výslednou typologii a design budov? Svůj přístup představí osobně Rafi Segal.

Středy v Muzeu: Rafi Segal | Architecture Dialogues – setkání s architektem

Prostřednictvím autorských náčrtů, kreseb, plánů, modelů a videoprojekcí jsou prezentovány podnětné koncepty Rafiho Segala, které vznikly jako reakce k nově vznikajícím formám současné domesticity a zároveň zpochybňují konvenční představy o soukromém a kolektivním prostoru.

Příklad vystaveného projektu Carehaus v Baltimoru a Chicagu přetváří konvenční architektonickou typologii staveb s pečovatelskou službou tím způsobem, že zavádí nový model co-housingu pro seniorky, seniory a osoby s různým typem postižení, ale také pro pečující a v neposlední řadě i pro jejich rodiny.

Projekt domů Korthi v Řecku nabízí současnou interpretaci kykladské architektury a zároveň vytváří model tzv. gathering-home (domova společného setkávání). Komplex domů určených primárně pro rodiny se nachází na jižním svahu zálivu Korthi malebného ostrova Andros.

Oba prezentované projekty, Carehaus a domy Korthi, vycházejí z konkrétních podmínek místa. Výstava má ale stejně tak poukázat na důležitost osobního přístupu a objevování podstaty v rámci dynamického procesu projektování. Skrze řešení praktických požadavků jsme schopni vyjádřit identitu nově vznikajících míst pro život.


Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v technickém podlaží vily v anglickém jazyce bez tlumočení.

Konání výstavy: 10. 4. – 9. 6. 2024 (přístupná bez rezervace zdarma út–ne 10:00–18:00)
Výstava je situována v technickém podlaží vily Tugendhat.
Více informací o výstavě ZDE.

VSTUPENKY
Vstupné 70 Kč/osoba. Předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Prohlídka vily Tugendhat není součástí programu.

STŘEDY V MUZEU

Nový projekt Muzea města Brna STŘEDY V MUZEU nabízí každou středu zajímavé aktivity pro širokou veřejnost od komentovaných prohlídek aktuálních výstav, přes doprovodné přednášky s externími odborníky, až po speciální prohlídky nejen ve vile Tugendhat, ale rovněž na hradě Špilberku, v Arnoldově vile a v dalších objektech.


Autor výstavy: Rafi Segal, Massachusettský technologický institut, Cambridge, USA
Kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Kabinet architektury, z. s., Ostrava
Kurátor za vilu Tugendhat: Michal Kolář, Muzeum města Brna, Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat
Návrh výstavy: Kevin Malca, Ous Abou Ras, Minghao William Du, Stav Dror
Grafické řešení: Ben Fehrman-Lee
Fotografie domů Korthi: Mariana Bisti
Modely a koprodukce výstavy: Tomáš Pavlica, Matěj Smička, laservbrne, Brno
UV tisk panelů: PrintHouse Morava s.r.o., Ostrava


Záštitu výstavě udělili:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
Obec architektů z.s. 


Rafi Segal (*1967) je architekt, urbanista a vědec, který vystudoval architekturu na Technionu – Izraelském technologickém institutu, kde získal inženýrský titul, aby následné doktorské studium absolvoval na univerzitě v Princetonu. V letech 1992–2000 spolupracoval s architektem Zvi Heckerem na projektu a realizaci Muzea Palmach, které se nachází v Tel Avivu.

Práce kanceláře Rafi Segal A+U, sídlící v současné době v Bostonu, zahrnuje projekty a výzkum v oblasti architektury a hledání nových urbánních řešení. Souběžně s architektonickou praxi se Rafi Segal věnuje akademické činnosti, kdy mimo jiné přednášel architekturu a urbanismus absolventům studia projektování na Harvardu, rovněž na newyorské architektonické škole The Cooper Union a také předával své zkušenosti absolventům studia architektury, plánování a ochrany památek GSAPP na Kolumbijské univerzitě.

Od roku 2015 Rafi Segal působí jako docent architektury a urbanismu na MIT (Massachusettský technologický institut, Cambridge, USA), kde se v současnosti věnuje tématice, jak mohou nově vznikající představy o sdílení a kolektivitě ovlivnit typologii a design budov a jakým způsobem tyto faktory mohou mít vliv na utváření měst. Své vize a práce vystavoval mimo jiné v Muzeu moderního umění v New Yorku, ve Storefront for Art and Architecture (New York), v KunstWerk v Berlíně, na Rotterdamském bienále architektury a na bienále urbanismu v Číně (Hong Kong/Shenzhen).  

V roce 2021 na 17. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách jeho instalace vytvořená ve spolupráci se Sarah Williamsovou, Marisou Morán Jahnovou a Gregem Lindsayem reprezentovala MIT a téma spojené s jeho aktuálními zájmy, jakým je „Architektura jako dialog“ s poukazem na občanský prostor a definování současného domova.