ŠTETL FEST 2022 ve vile Tugendhat

Jednou z novinek kalendáře akcí ve vile Tugendhat je účast v multižánrovém festivalu, který dává hostům možnost nahlédnout do židovské historie a kultury. Ve vile Tugendhat se hosté mohou těšit na přednášky, autorské čtení i hudební vystoupení.

ŠTETL FEST 2022 ve vile Tugendhat

Program ve vile Tugendhat naleznete níže. Další informace o programu festivalu na dalších lokacích a informace o vstupenkách naleznete na wwww.stetl.cz.

Program ŠTETL FEST 2022: 3. září 2022

16.00 Autorské čtení Ireny Douskové

Setkání s významnou českou prozaičkou, dramatičkou a scénáristkou. Do širšího povědomí se dostala především díky svému románu Hrdý Budžes a jeho divadelní adaptaci, ale i její ostatní knihy se pravidelně objevují mezi oceněnými tituly v různých literárních žebříčcích. Během programu přečte mimo jiné i z nejnovější knihy Konec dobrý, která byla nominovaná na prózu roku v soutěži Magnesia litera 2022. Debatu s autorkou povede Jan Fingerland.

18:30 Přednáška Heinrich Wilhelm Ernst – Paganini z Křenové

Poutavá přednáška o geniálním brněnském houslistovi, který navštěvoval vídeňskou konzervatoř, zhlédl se v Paganinim, od něhož se nakonec odklonil a věnoval se komorní hře, a to vše v živelném podání Miloše Štědroně. Během výkladu zazní i ukázky Ernstových skladeb v houslovém podání.

Miloš Štědroň je významný hudební skladatel, muzikolog a pedagog. Vystudoval bohemistiku a muzikologii, později skladbu a muzikologii na JAMU. V Darmstadtu, Belgii a Nizozemí se věnoval postgraduálně také elektroakustické a experimentální hudbě. Štědroň komponuje orchestrální, komorní a vokální koncertní skladby, znám je pro svou práci na fragmentech Janáčkových nedokončených děl, spolupracuje s Due Boemi nebo Středoevropským souborem bicích nástrojů DAMA DAMA a přednáší na Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity.

Miloš Štědroň

20.30 Koncert: Dominika Weiss Hošková

Česká violoncellistka pobývající střídavě v České republice a v Izraeli. Ortodoxní židovka, která se věnuje interpretaci hudby violoncellisty Davida Poppera. Absolvovala půlroční stáž na konzervatoři v Paříži a kurzy v Izraeli. V květnu 2009 se stala absolutní vítězkou mezinárodní všeoborové soutěže „The string competition in memory of David Gritz“ v Jeruzalémě. O tři roky později získala Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic české kultury v Izraeli. V rámci festivalu vystoupí se světově proslulým klavírním virtuózem prof. Ivanem Klánským, s nímž provedou díla E. Blocha, M. Brucha, H. W. Ernsta, D. Poppera.

Program ŠTETL FEST 2022: 4. září 2022

10.00 Přednáška Štěpána Menashe Klimenta: Židovství ve 21. století

Počátek 21. století přinesl překvapivý vzestup vlivu náboženství ve světě. V Evropě jsme si dlouho mysleli, že osvícenský racionalismus a věda přinesou odpovědi na všechny otázky lidstva a že tento vývoj je nezastavitelný. Náboženství se zdálo vyčerpané a anachronické. Za poslední dvě dekády se ovšem vliv náboženství začal prosazovat a ovlivňovat životy mnohých vlastně po celém světě, včetně Evropy. Najednou se potýkáme s otázkami náboženského radikalismu a fundamentalismu. Podle rabína Menashe Klimenta je podstatné aktualizovat hodnoty, o nichž náboženství hovoří, s potřebami doby, v níž žijeme.

11.00 Přednáška Rava Daniela Landese: Judaismus a výzvy moderní doby

Přednáška Rava Daniela Landese, jeruzalémského rabína pocházejícího z významných židovských rodin. V minulosti působil jako vedoucí školy Pardes, nyní se věnuje projektu Yashrut – organizaci věnující se diskurzu aktuálních náboženských otázek. Rav Landes několikrát vzbudil velký ohlas svými liberálními rozhodnutími. Je silně ukotven v židovské tradici a zároveň se snaží o reflexi současných trendů a otázek.

Daniel Landes

Jeho přednáška se bude věnovat palčivým otázkám současnosti. Židovský pohled na sociální smír, na spory, jejichž součástí jsou etnické a náboženské rozdíly, nebo postavení menšin pohledem tradičního židovství. Landes také představí vznik projektu Yashrut, své motivace, výzvy, s nimiž se musel potýkat, i způsoby, jak obhájit některé značně neotřelé kroky, jež nenašly u tradičních autorit vždy dostatečné pochopení.

Přednáška rabína brněnské židovské obce Štěpána Menashe Klimenta.