STAVITELÉ VILY TUGENDHAT V LOMNICI U TIŠNOVA

STAVITELÉ VILY TUGENDHAT V LOMNICI U TIŠNOVA

Výstava

Bratři Eislerové, nejistá doba 1921–1961
Stavební firmy bratří Eislerů patřily za 1. republiky k největším v Brně. Jejich nejznámějšími realizacemi jsou vila Tugendhat (architekt Ludwig Mies van der Rohe, 1930), hotel Avion (architekt Bohuslav Fuchs, 1928), palác Morava (architekt Ernst Wiesner, 1929). V Brně stojí desítky činžovních domů a vil, dnes většinou památkově chráněných (např. vila Stiassny, známá jako „vládní vila“).

Bratři Artur, Mořic, Otto, Hugo a Leo Eislerové se narodili v Bystřici nad Pernštejnem a žili v Brně, měli ovšem také významné napojení na Lomnici. Zdědili a poté až do roku 1961 vlastnili tamní židovskou školu naproti synagoze. Trávili zde především víkendové chvíle a ve 30. letech vybudovali v podkroví malířský ateliér. Návštěvníkům židovského hřbitova neuniklo, že je na tomto místě pomník připomínající oběti jejich rodiny z období holocaustu.

Otto Eisler patřil k nejvýznamnějším architektům období funkcionalismu.  Roku 1932 byl zastoupen dvěma stavbami v katalogu výstavy The International Style v New Yorku, nejvýznamnější přehlídce světové meziválečné architektury. Na výstavě připravené Galerií Eisler ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lomnice si budete moci prohlédnout panely s fotografiemi staveb, ukázky dobového nábytku a osvětlovacích prvků a seznámíte se s životními osudy rodiny poznamenané tragickými událostmi 20. století, jako byly 2. světová válka, holocaust nebo znárodnění firem v r. 1948. Výstava je připravena k 120. výročí narození Otto Eislera.


4. 8.–1. 9. 2013

prostory synagogy na Židovském náměstí, Lomnice

otevřeno So, Ne 13:00–17:00