RULLER90

RULLER90

Profesor Ivan Ruller, architekt a vysokoškolský pedagog, při příležitosti svého životního jubilea 90 let seznámí hosty s výběrem prací ze své 68 let dlouhé odborné architektonické praxe v období 1948–2016. Práce budou seřazeny do jednotlivých tematických celků: veřejné stavby realizované, projekty a studie nerealizované, urbanistické práce, soutěže, rodinné domy, interiéry a výtvarná činnost.

Ivan Ruller vystudoval architekturu na Vysoké škole technické v Brně, po studiích byl asistentem Bedřicha Rozehnala a spolupracoval s Bohuslavem Fuchsem. Během 50. a 60. let působil ve státních firmách Potravinoprojekt, Stavoprojekt a Chemoprojekt a také jako odborný asistent Miroslava Kopřivy na VUT. V letech 1968–1979 byl vedoucím architektonického ateliéru ÚHA Brno a poté se osamostatnil. 

Po čtyřletém působení jako děkan brněnské Fakulty architektury VUT byl v roce 1994 jmenován profesorem a dodnes působí na FA VUT jako pedagog.

Program zahájí v 17 hodin úvodním slovem Mojmír Kyselka, Ivan Ruller poté představí výběr ze svých prací. 
Od 19 hodin naváže volná beseda s občerstvením.

REZERVACE:

Na akci je nutná rezervace na tel.: +420 515 511 015 / 017 nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu.

Kapacita je omezena.