RE.CAPITULATION.1945.1996

RE.CAPITULATION.1945.1996

21. 11. – 27. 12. 2020 / prodlouženo do 13. 6. 2021

Druhá výstava z cyklu RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví dokreslující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Vila se po druhé světové válce stala postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním střediskem, reprezentačním objektem města (s hotelovým ubytováním), až se po revoluci otevřela veřejnosti jako muzeum. Převážně obrazová instalace dobových fotografií bude ve výstavě doplněna o původní artefakty zařízení vily v osmdesátých letech, které jsou jinak uložené v depozitáři Muzea města Brna.

Výstava měla být prezentována v rámci oslav 90. výročí kolaudace vily, tedy v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií. Jelikož jí nebylo dopřáno, aby ji oči návštěvníků spatřily v plánovaném termínu, rozhodli jsme se termín jejího trvání prodloužit.

VÝSTAVA ONLINE ZDE.

Autorky: Lucie Valdhansová, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová
Architektonické řešení: Studio PIXLE
Grafické řešení výstavy a doprovodných tiskovin: Studio PIXLE
Jazyková korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková
Překlad: Stephan von Pohl

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby vily Tugendhat.

Vstupné 50 CZK

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí programu oslav Vila Tugendhat 90, nad nímž přijala záštitu Česká komise pro UNESCO.