PŘEDNÁŠKA PROFESORA PETRA PELČÁKA

PŘEDNÁŠKA PROFESORA PETRA PELČÁKA

Architekt Otto Eisler – mezi „loosovským tradicionalismem a gropiovským modernismem“

V létě letošního roku uplynulo 120 let od narození a 45 let od úmrtí architekta Otto Eislera (1. 6. 1893 Bystřice nad Pernštejnem – 27. 7. 1968 Brno). Otto Eisler stojí ve své tvorbě mezi „loosovským tradicionalismem a gropiovským modernismem“. S Adolfem Loosem se však Otto Eisler i přátelil a u Waltera Gropia pracoval. Recepci Eislerova díla můžeme sledovat především v německy píšícím odborném tisku již za první republiky a po roce 1989 díky textům profesorů Vladimíra Šlapety, Jiřího Kroupy a Petra Pelčáka. 

Otto Eisler patřil k těm brněnským architektům, jejichž dílo zveřejňovala zahraniční odborná periodika. V Brně měl vlastní architektonickou kancelář a úzce spolupracoval se svými bratry Arturem a Mořicem, kteří vlastnili stavitelskou firmu, a Hugem, majitelem Dřevařských podniků. Stavitelská firma bratří Eislerových realizovala zakázky řady významných brněnských architektů (např. palác Morava od Ernsta Wiesnera, hotel Avion Bohuslava Fuchse, vilu Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe). Podle návrhů Otto Eislera realizovala rodinná firma v Brně nájemní domy a rodinné vily, charakteristické puristickou elegancí, kvalitními materiály a zajímavými detaily. 

Architektonickou tvorbu, ale i všestrannou osobnost milovníka přírody a umění Otto Eislera představí prof. Petr Pelčák, který v roce 1998 editoval prozatím jedinou monografii věnovanou tomuto architektovi.

Profesor Petr Pelčák je architekt činný ve vlastní kanceláři a na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

Přednáška se koná v pondělí 9. prosince 2013 v 17 hod. v technickém podlaží vily Tugendhat (prohlídka vily není součástí přednášky).

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.