PŘEDNÁŠKA PETRA KLÍMY A RŮŽENY ŽERTOVÉ

PŘEDNÁŠKA PETRA KLÍMY A RŮŽENY ŽERTOVÉ

Růžena Žertová

Architektka domů i věcí

Přednáška Petra Klímy věnovaná vynikající a zároveň dlouho opomíjené architektce, designérce a výtvarnici Růženě Žertové se zaměří na její architektonické dílo. Ačkoliv byla Žertová známa téměř výhradně jako autorka projektů obchodních domů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, pozoruhodná je i její pozdější tvorba, která se obrací především k rodinnému bydlení. Všestranné tvůrčí schopnosti architektka uplatnila také v řadě návrhů interiérů a adaptací. Přednáška upozorní i na její dosud neznámé studie československého pavilonu pro Expo 67 v Montrealu, výškové budovy v Praze-Bohnicích nebo území zahradnické přehlídky ve Vídni. V závěru sama Růžena Žertová představí svůj zatím poslední projekt – studii komunitního obytného souboru Nad Pisárkami v Brně.

Petr Klíma 

Architekt a historik architektury, absolvent FF ZČU, FA ČVUT a UMPRUM. V rámci doktorského studia na UMPRUM se věnuje architektuře československých velvyslanectví a zastupitelských úřadů z období 1948–1989. Je editorem a spoluautorem publikace KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a stejnojmenné výstavy. Koncipoval a editoval i knihu Růžena Žertová. Architektka domů a věcí. Několik let působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, i nadále zde přednáší a od roku 2012 vede kurz Architektura v rámci ArtCampu. V letech 2011–2015 byl součástí týmu Plzně 2015. Projektům spjatým s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňskému architektonickému manuálu (PAM) – se nyní věnuje ve spolku Pěstuj prostor.

www.ruzenazertova.cz

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.

Předchozí rezervace nutná.

Vstupenky rezervujte na tel: +420 515 511 015 / 017
nebo e-mailu: info@tugendhat.eu 

(omezená kapacita 70 osob)