PŘEDNÁŠKA OTAKARA MÁČELA VE VILE TUGENDHAT

PŘEDNÁŠKA OTAKARA MÁČELA VE VILE TUGENDHAT

Moderní nábytek a moderní architektura

Vývoj nábytku probíhal vždy ruku v ruce s architekturou. To platí pro moderní architektu a interiér. Formální i ideová charakteristika moderního nábytku je skoro totožná s charakteristikou archtektury. Je zajímavé srovnat vznik některých židlí od známých architektů (Rietveld, Breuer, Mies van der Rohe). Do jaké míry jsou jejich židle součástí celého projektu? Do jaké míry se jedná o soliterní objekty navržené  bez konkrétního kontextu?

Historik architektury Otakar Máčel (Praha, 1943) studoval dějin umění a klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně (1960–1965), v roce 1968 emigroval do Holandska, kde v letech 1971–2010 vyučoval dějiny architektury na fakultě architektury Technické univerzity v Delftu.  Ve své disertační práci se věnoval kovové židli Marta Stama (1992, TU Delft), habilitoval na fakultě Architektury ČVUT v Praze na téma moderní české architektury (1996). Publikuje o moderní architektuře a designu a je člen redakčních rad Journal of Design History (Oxford) a Urbanismus a územní rozvoj (Brno).

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.

Předchozí rezervace nutná.

Vstupenky rezervujte na tel: +420 515 511 015 / 017 nebo e-mailu: info@tugendhat.eu 

(omezená kapacita 70 osob)