PŘEDNÁŠKA KOLEKTIVU BADATELŮ

PŘEDNÁŠKA KOLEKTIVU BADATELŮ

Stavební a podnikatelské aktivity rodiny Löw-Beerovy

V srpnu loňského roku vyšla publikace „Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny“, která je věnována rodu židovských textilních velkoprůmyslníků a obchodníků Löw-Beerových. Autoři se v ní zabývají vzestupem rodu z boskovického ghetta až po textilní magnáty a mecenáše působící nejen v Brně, ale v celé bývalé rakousko-uherské monarchii. Zaměřují se rovněž na spletitou genealogii rodu a jeho hospodářské a stavební aktivity. 

Přednášku kolektivu badatelů, kteří jsou zároveň spoluautory této knihy, zahájí Petra Svobodová, kurátorka vily Löw-Beer v Brně. Promluví k historii a současnosti secesní rodičovské vily Grety Tugendhatové na ulici Drobného 22 (pod vilou Tugendhat). Památková obnova stavby byla dokončena v prosinci loňského roku a v létě letošního roku bude vila otevřena veřejnosti. 

Historici Vladimír Velešík a Vladimír Velešík ml. představí brněneckou větev rodiny Löw-Beerovy a její podnikatelské a stavební aktivity v regionu dnešního Poličska a Svitavska včetně Löw-Beerových vil ve Svitávce a v Brněnci-Půlpecnu. 

Kronikář městyse Svitávka Pavel Krejcar přiblíží rodokmen rodiny Löw-Beerovy, který se stále doplňuje, a krátce představí osobnost Fritze Löw-Beera, bratrance Grety Tugendhatové a významného sběratele východoasijského umění.

Dagmar Černoušková (Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat) na závěr krátce připomene vilu Fritzova bratra Ernsta Löw-Beera, kterou si dal v polovině třicátých let 20. století postavit v Brně-Pisárkách.

Přednáškový cyklus uzavře projekce hraného dokumentu o židovské podnikatelské rodině Löw-Beerových ve Svitávce „Příběh nalezeného kufru“.

Na úplný závěr bude slavnostním přípitkem zahájena putovní výstava Löw-Beerovy vily, instalovaná v technickém podlaží vily Tugendhat.

Přednáška se koná v pondělí 16. února 2015 v 17 hod. (prohlídka vily není součástí přednášky). 

Vzhledem k výjimečnému počtu přednášejících a k projekci dvacetiminutového dokumentu bude přednáška trvat cca 2 hodiny.

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč

Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 / 017
nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu
(omezená kapacita 70 osob).

Plakát na přednášku ke stažení zde.

Související informace viz www.vilalowbeer.czwww.low-beerovy-vily.cz