PŘEDNÁŠKA JANA TABORA

PŘEDNÁŠKA JANA TABORA

KONKRÉTNÍ ARCHITEKTURA / ABSTRAKTNÍ ARCHITEKTURA
BARCELONSKÝ PAVILON / DŮM TUGENDHATOVÝCH
LILLY REICH / LUDWIG MIES VAN DER ROHE
TRAKTÁT O ZVLÁŠTNOSTI VZTAHŮ

Lilly Reichová a Ludwig Mies van der Rohe byli jedním z nejúspěšnějších, ale i nejzáhadnějších mileneckých párů v dějinách světové architektury. O vlivu Lilly Reichové na náhle vzniklou radikalitu Ludwiga Miese van der Rohe v pojetí moderní architektury, o způsobu jejich spolupráce na německém pavilonu pro světovou výstavu v Barceloně v roce 1929 a na domě manželů Tugendhatových v Brně v roce 1930 existuje více dohadů než vědecky podložených poznání. O skutečných podílech Lilly Reichové na mnoha exemplárních stavbách a výstavách Ludwiga Miese van der Rohe se také v podstatě jen spekuluje. 

První část přednášky bude věnována shrnutí toho, co nevíme a proč, a rozšíření toho, o čem se domníváme, že jsou nové spekulace. Druhá část přednášky bude věnována podivné skutečnosti, že ačkoliv barcelonský pavilon a brněnský dům byly de facto koncipovány a stavěny současně a že ve skutečnosti tvoří jeden myšlenkový celek, nepodnikli historici umění a moderní architektury doposud žádné vážné pokusy o znázornění a analýzu tohoto v dějinách architektury jedinečného fenoménu. Ideová a ideologická sounáležitost obou staveb a jedinečnost tohoto svazku spočívá v tom, že se jedná o dialektickou návaznost abstraktní architektury na konkrétní architekturu, o návaznost obytného domu na výstavní pavilon.

Jan Tabor, narozen 1944, teoretik architektury, kurátor výstav, kulturní publicista, spoluzakladatel Fóra experimentální architektury ve Vídni a Kunstkolchozu v Mikulovicích u Znojma. V současnosti pracuje na projektu „Urbo Kune, hlavní město Spojených států evropských“ a na urbanistické opeře „Jeden den a jedna hodina v Urbo Kune“, která bude uvedena v květnu 2015 na festivalu „Sedm mostů“ v Kolíně nad Rýnem. Spolu se studentkami a studenty věd umění na Masarykově univerzitě v Brně připravuje pro Kunstkolchoz v Mikulovicích výstavu „Konvolut 2, přetížený klas“. Žije ve Vídni a v Mikulovicích u Znojma.

Přednáška se koná v pondělí 1. prosince 2014 v 17 hod. (prohlídka vily není součástí přednášky). 

Přednáška bude V ČEŠTINĚ.

Této poslední přednášce v roce 2014, který byl věnován přednáškám zahraničních odborníků, bude předcházet malý klavírní koncert v hlavním obytném prostoru vily.

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč

Na přednášku je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 / 017

nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu (omezená kapacita 70 osob).