PŘEDNÁŠKA HELENY LUKÁŠOVÉ

Autorka výstavy INTERPRETACE 7: STAVEBNÍ ORGANISMUS se ve své přednášce bude věnovat vztahu fyzického a virtuálního světa.

PŘEDNÁŠKA HELENY LUKÁŠOVÉ

Helena Lukášová detailněji popíše svůj koncept interpretace Stavební organismus. Pokusí se odpovědět na otázky:
Jak lze zhmotnit něco nehmatatelného?
Jak lze budovat spekulativní světy?
Jaká je pozice umělce pracujícího s převodem dat v uměleckém procesu?

Vstup na přednášku je zdarma, bez rezervace za dodržení platných protipandemických nařízení.

Přednáška musí být z důvodu nemoci bohužel odložena, budeme se na vás těšit ve čtvrtek 3. 2. 2022 v 18:00.

Více o výstavě zde.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.