PŘEDNÁŠKA DAGMAR KOUDELKOVÉ

PŘEDNÁŠKA DAGMAR KOUDELKOVÉ

Od Thoneta po TON: poválečná historie ohýbaného nábytku 

Přednáška je zaměřena na poválečný vývoj ohýbaného nábytku, dosud odborně nezpracovaný a často neprávem opomíjený. Všímá si proměny tvarosloví v poválečném období, činnosti podnikových návrhářů Antonína Šumana, Radomíra Hofmana a Josefa Macka působících v oddělení tvarového vývoje i prací dalších návrhářů (Jiřího Petřivého, Miroslava Navrátila, Františka Vrány a dalších), kteří pro TON navrhovali externě. Připomíná úspěchy a významná ocenění na světových výstavách.

Zásadní zlom v historii továren rodiny Thonetů na Moravě nastal v roce 1946, kdy vznikl znárodněním národní podnik Thonet; v roce 1948 k němu bylo připojeno 17 menších znárodněných nábytkových podniků. V roce 1954 byl podnik přejmenován na TON (Továrny na ohýbaný nábytek) s pěti hlavními výrobními závody v Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Uherském Hradišti, Frenštátě pod Radhoštěm a Mimoni. V poválečné době se TON orientoval na velkosériovou výrobu sedacího nábytku, který vyvážel do více než 50 zemí. Výrobní sortiment vycházel ze starých osvědčených vzorů, vývoj nových modelů zajišťovalo oddělení tvarového vývoje, které bylo založeno v roce 1954.

Dagmar Koudelková

Dagmar Koudelková 

Historička umění, absolventka dějin umění na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Pracovala jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně a kurátorka výstav Design centra ČR, nyní přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se dějinám ohýbaného nábytku, problematice kovového trubkového nábytku, bytové kultuře meziválečného a poválečného období a současnému designu. Je autorkou publikací Jiří Pelcl x design: subjective x objective (2006) a ATIKA 1987–1992. Emoce a forma (2007), spoluautorkou knih Český interiér a nábytkový design 1989–1999 (2000) a Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně(2003). 

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:

Vstupné je 100 Kč; studenti a senioři 50 Kč.

Předchozí rezervace nutná.

Vstupenky rezervujte na tel: +420 515 511 015 / 017
nebo e-mailu: info@tugendhat.eu (omezená kapacita 70 osob)