MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ VE VILE TUGENDHAT

Nová synagoga Žilina – Vila Tugendhat Brno

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ VE VILE TUGENDHAT

Cieľom semináru je odborná diskusia o stratégiách pri propagácii kultúrnych pamiatok v prihraničných regiónoch Česka a Slovenska a možnom spoločnom postupe. Predmetom diskusie je skúmanie potenciálu pamiatok medzivojnovej architektúry pri zvyšovaní cestovného ruchu a animačné aktivity na zhodnotenie atraktivity pamiatky počas rekonštrukcie. Vila Tugendhat odprezentuje metodológiu práce s verejnosťou a úlohu Štúdijného dokumentačného centra. Na seminári vystúpia: za vilu Tugendhat – riaditeľka Iveta Černá, PR manažérka Eliška Veselovská, architekti Karel Havliš, Petra Hlaváčková, za Novú synagógu / kunsthalle Žilina iniciátor projektu Fedor Blaščák, kurátorka Katarína Gatialová, projektový manažéri Róbert Blaško a Peter Snadík, hlavný architekt rekonštrukcie Martin Jančok, hosťom je teoretik turistického ruchu František Stano. Seminár je prístupný pre verejnosť. 

Akcia je súčasťou spolupráce Muzea města Brna, vily Tugendhat a Novej synagógy / kunsthalle Žilina v rámci projektu „Česko-slovenský tandem návštevníckych centier pamiatok medzivojnovej architektúry európskeho významu v Žiline a Brne a ich prínos k rozvoju cezhraničného cestovného ruchu“ podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.