JINDŘICH HALABALA: NADČASOVÝ DESIGN

JINDŘICH HALABALA: NADČASOVÝ DESIGN

Přednáška je zaměřena na nejzajímavější návrhy Jindřicha Halabaly pro Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně ve 30. letech 20. století. Připomíná hlavní typy sedacího, skříňového, stolového i doplňkového nábytku, zvláštní pozornost věnuje originálnímu trubkovému nábytku, upozorňuje na současný zájem o originály i novodobé výrobky vyráběné na základě licence podle původních vzorů.

Dagmar Koudelková (*1965)

Historička umění, absolventka dějin umění na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Pracovala jako kurátorka sbírky nábytku Moravské galerie v Brně a kurátorka výstav Design centra ČR, nyní přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se dějinám ohýbaného nábytku, problematice kovového trubkového nábytku, bytové kultuře meziválečného a poválečného období a současnému designu. Je autorkou publikací Jiří Pelcl x design: subjective x objective (2006) a ATIKA 1987–1992. Emoce a forma (2007), spoluautorkou knih Český interiér a nábytkový design 1989–1999 (2000) a Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (2003).

Jindřich Chatrný (*1965)

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; od roku 1983 působí v Muzeu města Brna – od roku 2004 jako kurátor sbírek a vedoucí Oddělení dějin architektury, jehož výstavní a publikační činnost je zaměřena zejména na architekturu a nábytkový design první poloviny 20. století, např. výstavy a expozice: Bedřich Rozehnal, Josef Polášek, Jindřich Kumpošt, Jan Vaněk, Jiří Kroha (s M. Macharáčkovou), O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939 (s L. Kudělkovou); publikace: Jan Vaněk 1891–1962. Civilizované bydlení pro každého. Brno 2010; Orbis pictus Bohuslava Fuchse / von Bohuslav Fuchs / de Bohuslav Fuchs / of Bohuslav Fuchs. Brno 2012 (s D. Černouškovou a P. Seitlovou).

PRODEJ VSTUPENEK:

Plné vstupné: 100 Kč / osoba, snížené: 50 Kč / student, senior
Kapacita omezena, předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Vstupenky lze od 15. října 2018 zakoupit online na stránkách www.tugendhat.eu

INFORMACE:

Tel.: +420 515 511 015 / 017
E-mail: info@tugendhat.eu