INTERPRETACE 4: ZAHRADNÍ ILUMINACE

Autorem čtvrté výstavy ze série Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat s názvem INTERPRETACE 4: ZAHRADNÍ ILUMINACE je Vladimír Burian spolu s atelierem světelného designu divadelní faktulty JAMU.

INTERPRETACE 4: ZAHRADNÍ ILUMINACE

Jedním ze základních principů vily je propojení interiéru a exteriéru. Zahrada se tak stává součástí jednoho prostoru, obývaného a formujícího. Běžného návštěvníka samozřejmě napadne otázka, jak se žilo obyvatelům vily v neustálé přítomnosti dvou otevřených stěn, které na rozdíl od ostatních rozhodně nejsou pasivním účastníkem naší existence. Vyžadují akci – vyžadují pohled.

Při vzniku našeho uměleckého záměru stála otázka, jakým způsobem prostor zahrady ještě více přiblížit či prolnout s interiérem. 

Charakteristickým rysem této městské zahrady, je zbytkové světlo soustavy městského osvětlení. Uniformní spektrum s výraznou monochromatickou stopou oranžového světla se stává neoddělitelným pozadím pro vnímání jakékoliv městské krajiny. Pokud chceme zahradu vily na tomto pozadí zvýraznit, nabízí se možnost nasvítit ji a oddělit tak blízké okolí vily pomocí změny světelné chromatičnosti. 

Dalším motivem projektu je otázka zachycení vztahu obyvatel vily v soustavě odrazů a prostupů světla přes okna, kterému jsou nemilosrdně vystaveni při každém pohledu z okna. To zrcadlí nejen stěny a vybavení vily, ale i kontroluje každý náš pohyb. Jakým způsobem tento vztah ovlivní zvýšení světelné hladiny zahrady? A co když se ve vile zhasne?

VÍCE ZDE.


29. 9. 18:00 vernisáž výstavy
30. 9. – 31. 10. 2021 výstava výstupů zahradní světelné intervence v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)

2. 10. 19:00 nasvícení zahrady a přednáška Vladimíra Buriana o trendech umělého osvětlování a jejich vývoji (v rámci programu Dne architektury):

Specialista na světelný design Vladimír Burian odkryje některé aspekty estetického posuzování umělého osvětlování. Od historických příkladů až po současné trendy v kontextu vily.
Přednáška se týká problematiky umělého osvětlení v době, která se dá charakterizovat právě jeho přebytkem. Jak je to s tvarem světla? Kde se potkává architekt a světelný inženýr, kde stojí proti sobě? Proč vnímáne vánoční světelnou výzdobu měst jako kýč? Proč jsou dynamické spektrální změny současných LED svítidel nuda? Je in rozsvěcet, nebo zhasínat? Přednáška probírá témata od historie estetického posuzování umělého osvětlování po současný trend ve svícení. 

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.