INTERPRETACE 3: TRHLINY, SITUACE

Dva brněnské kolektivy AVA a Move the City ve svém společném projektu s podtitulem Pohyb a poslech každodennosti vily Tugendhat usilují o překonání konvenční, serializované zkušenosti, při níž je vila prezentovaná v zažitém architektonickém a uměleckohistorickém kánonu.

INTERPRETACE 3: TRHLINY, SITUACE

Využívají k tomu introspektivní zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti, které vedou k prohloubenému vnímání prostoru bez přímočaré vizuální, či estetické vazby na vilu. Jejich přístup vychází zejména z technik aktivního poslouchání (deep listening) a autentického pohybu (authentic movement).

Výstava je výsledkem zvukového a pohybového výzkumu, který prozkoumává dialektiku niterného psychického stavu jedince a jeho interakce s vnějšími podněty prostoru. První zahrnovala aktivní poslech prostoru vily a sběr terénních nahrávek “každodennosti vily”, včetně zvukových intervencí reflektujících její prostorové a materiální vlastnosti. Druhou linií projektu byly pohybové seance vedené metodou autentického pohybu se zavřenýma očima a se svědkem – ať už při běžných prohlídkách nebo v prázdném prostoru vily. Architektura v tomto pojetí není zdrojem přímé inspirace k pohybu, ani scénou pro performance, ale prostředím s určitými vlastnostmi, kde se pohyb a s ním spojený introspektivní a meditativní prožitek odehrává.

Veřejnost má nyní možnost toto změněné vnímání – tyto trhliny v každodenním prožívání –  zprostředkovaně zažít díky filmové koláži a čtyřem odděleným zvukovým okruhům. Cílem je přitom vytvořit takové metody zpřítomnění v městském a architektonickém prostoru, které by mohly inspirovat kohokoliv bez rozdílu.

Martin Bukáček, Petra Hlaváčková

VÍCE ZDE.


31. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy se zvukovou performancí AVA Kolektivu
1. 9. – 26. 9. 2021 výstava výstupů zvukově-pohybového výzkumu v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.