Středy v Muzeu: Ikonické vily a funkcionalistické rodinné domy v meziválečném Československu

Ve své přednášce profesor Vladimír Šlapeta nastíní kontext, v němž ve 20. století vznikala vernakulární a inovativní modernistická obytná architektura v České republice.

Středy v Muzeu: Ikonické vily a funkcionalistické rodinné domy v meziválečném Československu

Česká moderní architektura, od přelomu 19. a 20. století vedená Wagnerovým žákem Janem Kotěrou, rychle směřovala k vlastnímu autonomnímu výrazu, reflektujícímu jak domácí historické tradice, tak současně světové architektonické tendence. To vyústilo krátce před první světovou válkou pod vedením Josefa Gočára a Pavla Janáka v český kubismus, který okamžitě vzbudil mezinárodní pozornost. Po vzniku Československa v roce 1918 na kubismus navázal poetismus a purismus nastupující generace, který v meziválečném období vyvrcholil rozsáhlou produkcí éry funkcionalismu, představující širokou paletu stylových nuancí od racionalismu, vědecky fundovaných koncepcí přes reflexe Le Corbusiera, Bauhausu a holandské moderny až po aerodynamické a organické tendence. „Hnací silou“ tohoto fenoménu byla klientela z vyšší střední třídy. Jejich domy, letní sídla a víkendové domy jsou dodnes symbolem této velké epochy našich moderních dějin. Tyto domy, i když v mezinárodním kontextu méně známé, jsou rovněž pozoruhodným pendantem vily Tugendhat a Müllerovy vily.

Přednášející

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Profesor VUT v Brně a ČVUT v Praze se narodil a vyrostl v Olomouci a vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Po krátké praxi v Ostravě působil v letech 1973–1991 jako vedoucí oddělení architektury NTM v Praze. Po sametové revoluci se stal děkanem FA ČVUT v Praze (1991–1997 a 2003–2006) a poté i FA VUT v Brně (2006–2010) a byl hostujícím profesorem TU Tallin, MSA Münster, Univerzity Lublaň, UFGRS v Porto Alegre a TU Krakov. Je autorem nebo spoluautorem desítek výstav a publikací o české a středoevropské architektuře.

Přednáška se koná v technickém podlaží vily v 18:00 jako součást doprovodného programu k výstavě ICONIC HOUSES: Ikony české avantgardy. Autenticita a stylová diverzita. Více informací o výstavě naleznete zde.

Vstupenky

Vstupné 70 Kč/osoba. Předchozí zakoupení vstupenky nutné.
Prohlídka vily Tugendhat není součástí programu.

Středy v Muzeu

Nový projekt Muzea města Brna STŘEDY V MUZEU nabízí každou středu zajímavé aktivity pro širokou veřejnost od komentovaných prohlídek aktuálních výstav, přes doprovodné přednášky s externími odborníky, až po speciální prohlídky nejen ve vile Tugendhat, ale rovněž na hradě Špilberku, v Arnoldově vile a v dalších objektech.