DVOUDÍLNÝ KONCEPTUÁLNÍ TANEČNÍ VEČER VE VILE TUGENDHAT

DVOUDÍLNÝ KONCEPTUÁLNÍ TANEČNÍ VEČER VE VILE TUGENDHAT

Ve dnech 19., 20. a 21. květa 2014 se začátky ve 20:00 hodin proběhne v hlavním obytném prostoru vily Tugendhat první české uvedení ojedinělého mystického klavírního baletu Erica Satieho USPUD a současné „elektro-akustické“ choreografie Emoticon.

ProART Company a choreograf Martin Dvořák se ve své tvorbě zaměřují na netradiční scénická uvádění děl vážné hudby. Po předchozím uvedení projektů Foreign Bodies, Beethoven – Tolstoj – Janáček: Kreutzer Sonata, Stravinského Příběhu vojáka a String Quartets se ve svém dalším dramaturgickém směřování ProART rozhodl pro uvedení křesťanského mystického či mystifikačního baletu Erica Satieho USPUD a choreografii Emoticon s hudbou současného hudebního tělesa Piano Interrupted Tomase Hodge a Franze Kirmanna.

Uspud je hudební divadlo vzniklé v roce 1892 a autorem označené za „křesťanský balet o třech dějstvích“ s textem J. P. Contamine de Latoura. Dodnes však není jasné, v jakém smyslu měl být text v baletu prezentován, není jasná ani žádná přímá vazba k partituře. Text není komponován k notám ani do rytmu, pouze je a vybízí k volnému režijnímu a interpretačnímu zpracování. Uspud byl původně zamýšlen jako stínohra pro uvádění v nočním klubu na Montmartru. Satie ho zde nakonec opravdu uvedl, ale není nikde doloženo v jakém, či zda vůbec v nějakém scénickém pojetí. Podivná a komplikovaná skladba je parodií a vážným aktem současně, neúplné a „neproveditelné“ konceptuální gesto. Co jím Satie zamýšlel, není zřejmé. Hudbu není možné hrát na nástroje uvedené v partituře. Dílo je často vnímáno jako parodie na operu a tehdejší wagneristický gesamtkunstwerk. Skladba je syntézou hudby, pohybu, textu a koncepční vize.

Koncept choreografie Emoticon ve druhé části večera se nese ve střetu nového a starého, současného s minulým. Stejně jako budova vily ve své době radikálně změnila vnímání a estetiku architektury, je i zde hudební kompozice střetem moderní klavírní skladby 20. století s tou současnou. Klavírní akustická skladba tu naráží na elektronické kompozice 21. století a láme se do nového tvaru, bližšího posluchači dnešní mladé generace. Oba interpreti – Irene Bauer a Martin Dvořák – zde hledají možný dialog mezi pevnou strukturou Satieho partitury a zvukové volnosti Hodge a Kirmanna. Ve svobodném sevření stěn vily jde o profesní zpověď dvou výjimečných osobností tanečního divadla. Dialog akustických nástrojů – klavíru a smyčců – s elektronikou tu stojí jako výchozí bod pro jevištní dění. Díky hudebnímu doprovodu Richarda Pohla je celkové hudební provedení „střetem“ živé a nahrané hudby.

Ojedinělost projektu je umocněna premiérovým uvedením ve vile Tugendhat v Brně, která nabídne své prostory pro realizaci tanečního projektu a nepřímo tak odkáže k době minulé, kdy na témže místě byla provozována taneční škola. Není to tedy poprvé, co tanec do vily zavítá.

Na projektu se bude podílet kromě choreografa, režiséra a interpreta Martina Dvořáka také klavírista Richard Pohl, herec Městského divadla Brno Aleš Slanina a tanečnice ProART Company Irene Bauer. Kostýmní návrhy budou dílem výtvarnice Jindry Rychlé.

Projekt je uveden v produkci Vily Tugendhat a ProART Company za finanční podpory Statutárního města Brna, Nadace Život umělce a Státního fondu kultury ČR.

Režie, choreografie: Martin Dvořák

Hudba: Eric Satie, Tom Hodge, Franz Kirmann

Kostýmy: Jindra Rychlá

Účinkují: Irene Bauer, Martin Dvořák, Aleš Slanina

Klavír: Richard Pohl

Fotografie: Marek Procházka

Více na www.proart-festival.cz

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:

Rezervace vstupenek na info@tugendhat.eu nebo telefonicky na čísle: +420 515 511 015.
Vstupné 300 Kč

Kapacita je omezena na 30 diváků.
Do interiérů je zakázán vstup s jehlovými podpatky.