DEN ARCHITEKTURY VE VILE TUGENDHAT

DEN ARCHITEKTURY VE VILE TUGENDHAT

Vila Tugendhat se opět zapojí do již osmého ročníku celorepublikového festivalu oslav architektury, který připravil od 28. září do 4. října spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami. Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa.

Výstava SVOJDOMOV

Moderní bydlení je aktuální téma v každé době. Realizace dobové funkcionalistické městské čtvrti Svojdomov v Žilině z roku 1931 na Slovensku patří k největším stavebním akcím v Československu, kde se odrazily myšlenky programu Nového bydlení, definovaného výstavní kolonií Weissenhof ve Stuttgartu (1927).

Výstava bude slavnostně zahájena za přítomnosti jejího autora ing. arch. Dušana Mellnera 1. 10. 2018 v 17 h v technickém podlaží vily Tugendhat.

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná v rámci otvírací doby vily bez předchozí rezervace, vstupné: 50 Kč / osoba.

KONFERENCE MODERNÍ BYDLENÍ

Pondělí 1. 10., 13.00–18.00, vila Tugendhat, Černopolní 45

Zosobněné myšlenky programu Nové bydlení byly prezentovány ve výstavní bytové kolonii Weissenhof ve Stuttgartu (1927). Jako přímá reakce a odezvy na světovou výstavu ve Stuttgartu byla v Československu realizovaná výstavní kolonie v Brně Nový dům (1928) či sídliště Baba (1932) v Praze, obytná čtvrť ve Zlíně a městská čtvrť Svojdomov (1931) v Žiline. Významu a současnému stavu těchto kolonií je věnována mezinárodní odborná konference.

PROGRAM KONFERENCE:

13:00 slavnostní zahájení
 Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. vedúca katedry KARCH, SvF STU Bratislava 
 Mgr. Lucie Valdhansová – Muzeum města Brna – samostatné oddělení vila Tugendhat

13:30 Ing. arch. Dušan Mellner, Ph.D. (KARCH SvF STU)
Moderné bývanie v štvrti Svojdomov v Žiline na Slovensku

14:00 Mgr. Jindřich Chatrný a PhDr. Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna)
Kolonie Nový dům (1928) v Brně

14:30 Diskuze

15:00 Mgr. Ladislava Horňáková (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)
Mezinárodní bytová soutěž ve Zlíně 1935

15:30 PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. (Oddelenie architektúry HÚ SAV)
Moderné bývanie v Bratislave v medzivojnovom období

16:00 Mgr. Alena Křížková (NPÚ ÚOP Praha)
Pražská Baba

16:30 Diskuze

17:00 Vernisáž výstavy Svojdomov

Konference i vernisáž je přístupná bez předchozí rezervace a zdarma.