DEN ARCHITEKTURY – FILM A ARCHITEKTURA: MIES ON SCENE

DEN ARCHITEKTURY – FILM A ARCHITEKTURA: MIES ON SCENE

Mies on Scene (Španělsko, Pep Martín, 2018, španělsky s anglickými titulky) – Snímek odkrývá tajemství budovy, která po 57 letech přestala existovat, a přesto se významně zapsala do dějin architektury. Dokument o vzniku a znovupostavení německého pavilonu v Barceloně, za kterým stojí Mies van der Rohe a Lilly Reich. 
Více o filmu: http://filmarchitektura.cz/program/mies-on-scene-barcelona-in-two-acts/

DEN ARCHITEKTURY: FILM A ARCHITEKTURA

Mezinárodní festival filmů o architektuře a urbanismu. Festival Film a architektura podněcuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum. http://filmarchitektura.cz/festival/o-nas/

PRODEJ VSTUPENEK

Omezená kapacita. 
Nutnost rezervace vstupenek na www.tugendhat.eu.
Vstupné 50 CZK / osoba
Vstupenky v prodeji od 2. 9. 2019.
Prohlídka vily není součástí akce.

INFORMACE

Tel: +420 515 511 015 / 017
E-mail: info@tugendhat.eu