DEN ARCHITEKTURY 2022

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim již 12. ročník celorepublikového festivalu Den architektury, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. V brněnském programu samozřejmě opět nebude chybět vila Tugendhat. O kontextuálním vztahu vily a jejího okolí, o nepřímém propojení interiéru s exteriérem promluví na prohlídce zahradou vily Jana Tichá, teoretička a kritička architektury. Po prohlídce proběhne premiéra krátkometrážního dokumentu o Lilly Reich, interiérové designérce a spolupracovnici Ludwiga Miese van der Rohe.  Na obě akce je nutná předchozí rezervace na webu festivalu.

DEN ARCHITEKTURY 2022

Festival se letos uskuteční od pátku 30. září do čtvrtka 6. října, především pak o víkendu 1. až 2. října 2022. Mottem dvanáctého ročníku festivalu je „Nebourej, transformuj!“ a program tak z velké části zaměří na ekologický, ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby, představí zdárná řešení rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách. Témata letošního Světového dne architektury navazují i na evropskou iniciativu Evropský rok zelenějších měst 2022.


VILA TUGENDHAT: DŮM, ZAHRADA, MĚSTO

Vztah ke krajině a okolí vychází u Miese zevnitř architektury, z vlastního charakteru stavby, která si osvojuje své externí prostředí, a to spíše vizuálně a konceptuálně, nežli fyzicky: zahrada u Miese nebývá ani tak přímým pokračováním domu jako samostatnou jednotkou. Nejinak je tomu i v Brně v případě vily Tugendhat.

Rezervace a více informací na webu festivalu Den architektury.

so 1. 10. | 16:00


(ON SET WITH) LILLY REICH

Krátkometrážní španělský dokument zkoumá limity uznání Lilly Reich, spoluautorky vily Tugendhat, v architektonickém prostředí a její roli při vzniku moderního hnutí. Film kombinuje původní dokumentární zdroje s nově vytvořeným obrazovým materiálem.

Rezervace a více informací na webu festivalu Den architektury.

so 1. 10. | 18:00


Rezervace na akce s omezenou kapacitou budou spuštěny ve středu 21. září 2022 v 9:00.