BÁSNÍCI MĚSTA – DVOUDÍLNÝ PROJEKT DIVADLA, HUDBY A TANCE VE VILE TUGENDHAT

BÁSNÍCI MĚSTA – DVOUDÍLNÝ PROJEKT DIVADLA, HUDBY A TANCE VE VILE TUGENDHAT

V návaznosti na úspěch konceptuálních tanečních vystoupení v loňském roce se i v letošním roce příznivci tance mohou opět těšit na netradiční taneční zážitek v hlavním obytném prostoru vily Tugendhat. Letošní projekt Básníci města v obě spojuje nejen taneční, ale i hudební a divadelní vystoupení, která jsou poctou českým umělcům s tragickým osudem – skladatelce Vítězslavě Kaprálové (1915–1940) a básníku Ivanu Blatnému (1919–1990).

Autor, choreografie, režie: Martin Dvořák

Hudba: Vítězslava Kaprálová, Omar Rojas Ruiz, František Chaloupka, Pavel Blatný

Kostýmy: Jindra Rychlá

Účinkují: Irene Bauer, Kamila Valůšková, Martin Dvořák, Kostiantyn Tyshko (klavír)

BRNO: 20. + 21. 7. / 14. + 15. 9. 2015 Vila Tugendhat
PRAHA: 28. 7. 2015 Teatro NoD

Ve spolupráci s Muzeem města Brna a Vilou Tugendhat
Pod záštitou The Kapralová Society
Za finanční podpory statutárního města Brna a Státního fondu kultury

Netradiční multižánrový projekt reaguje na životní jubilea dvou umělců, jejichž život a dílo byly přervány dobou 20. století a jejími okolnostmi. 100. výročí narození – 75. výročí smrti Vítky Kaprálové a 25. výročí smrti Ivana Blatného. Oba pocházeli z Brna z rodin s kulturními kořeny. Brněnská architektonická pýcha – Vila Tugendhat, jež vznikala v dobách jejich dětství a pamatuje obrazně i doslovně vrcholy jejich mladistvých úspěchů, bude dějištěm premiéry projektu v koprodukci ProART a Muzea města Brna. 

Projekt si nedává za cíl pouze interpretovat stávající díla obou umělců, ale naopak na ně reagovat a iniciovat dnešní umělce k další tvorbě v již zmíněných uměleckých sférách s odkazem na díla obou autorů – skladatelky a dirigentky Kaprálové a básníka Blatného. V projektu pro 1 herečku, 2 tanečníky, 1 hudebníka a 2 skladatele stanou jako výchozí body tvůrčího procesu klavírní tvorba Kaprálové a Blatného básnická tvorba. Přesto jde především o vzájemné vlivy a inspirace žijících umělců na vlastní současnou tvorbu, vycházející z děl Kaprálové a Blatného. 

Tvůrčí proces části „Kaprálová“ sestává především z výběru hudby samotné skladatelky. V úvahu přichází především komorní skladby pro klavír jako Dubnová preludia, Pět skladeb pro klavír či Sonáta Appassionata. Současný skladatel Omar Rojas Ruiz vytvoří z inspirace těmito díly samotnou skladbu, novou kompozici. Kniha Jiřího Muchy Podivné lásky je zdrojem inspirace k napsání krátkých dramatických epizod ze života Kaprálové v interpretaci herce. Tři aktéři budou reflektovat nejen samotnou hudbu, ale i text. Text bude volně plynout v tichu i přes hudbu. Cílem je prolnout všechny tři inspirační proudy: hudbu – text – pohyb, tanec, výraz interpretů.

Scénický tvar nesleduje životní osud Kaprálové, ale pocity z něj, emoce hudby a její vliv na novou kompozici skladatele Omara Ruize, stejně jako textovou kompozici autora projektu, choreografa a režiséra Martina Dvořáka, a ve finále dramatickou linii zastupovanou hercem a tvůrčí choreografický potenciál tanečníků. Jde o jakési propojení kruhu odlišných uměleckých disciplín, které na sebe musí vzájemně reagovat a komunikovat.

Druhá část „Blatný“ pracuje v první linii s textem – samotných básní Blatného, inspiracemi jeho tvorbou či mluveným slovem jako prostředkem sdílení emocí, pocitů, evokace obrazů.

Pomyslný tvůrčí kruh opět tvoří tři složky – slovo – hudba – pohyb – a jejich vzájemné inspirace. Jak pohyb reaguje na text, jak hudba reaguje na pohyb či text. Tvůrčí proces počítá s improvizacemi pohybu na text a obráceně. Hudební složka bude zastoupena v menší části kompozicemi básníkova bratrance skladatele Pavla Blatného, který shodou náhod již „zhudebnil knihu“ Jiřího Muchy Podivné lásky. Jedná se tu o další pojítko mezi dvěma částmi, možná náhodné, ale zcela zjevné. František Chaloupka bude kompozičně pracovat s texty Ivana Blatného. Tanečníci budou pohybově vycházet z textu a až následně zasazovat pohyb do hudby či pouze „vedle ní“. Kus o Blatném bude mít několik částí, které nebudou chronologicky popisovat život básníka, ale spíše vytvářet nové umělecké výpovědi k tomuto tématu. Jde o nový inscenační přístup s cílem multižánrovosti a uměleckého dialogu. Snahou je pokusit se aplikovat tvůrčí postupy jednotlivých uměleckých odvětví (divadlo, tanec, hudba, kompozice) do odlišné žánrové sféry. Navzájem poznávat a inspirovat. To je hlavní myšlenka a tvůrčí filozofie ProART, a proto si v roce 2015, 10 let od vzniku ProART Company, vybíráme téma s multižánrovým přesahem.

V Kaprálové a Blatném nachází nejen město Brno, ale i celá národní kulturní obec dva geniální umělce, jejichž tvorba stojí neprávem ve stínu jiných „prominentů“. Dejme příležitost zaostřit kulturní objektiv právě na tyto dva stínové velikány národní kultury i jinou nežli jen koncertní či literární formou.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK

Kapacita jednoho vystoupení omezena na 35 diváků, předchozí rezervace nutná.

Vstupenky rezervujte na:
Petr Dvořák
petr.dvorak@tugendhat.eu
Tel.: +420 515 511 012

Cena vstupenky 300 Kč / osoba

Více informací na: www.proart-festival.cz

Autor fotografií: Kuba Jíra 

Plakát ke stažení zde.