Anne Glassner ke svému projektu SENSING THE NIGHT pozvala vědce/vědkyně, umělce/umělkyně, architekty/architektky a kurátory/kurátorky z Vídně a Brna, aby s ní strávili noc ve vile Tugendhat: společné jídlo, spaní na matracích, žádná mobilní zařízení, žádné hodinky, zato zápisník pro každého/každou a všichni v bílém nočním úboru – to nejsou bezpodmínečně ingredience pro trendy uměleckou událost či vědecké setkání, ale spíše pro pyžamový večírek. Ale právě v tomto rozporu se otevírá prostor pro ony aspekty, které jsou pro práci Anne Glassner příznačné: redukce, meditace, pozornost, zdánlivá pasivita a mrhání časem, nicnedělání odmítající trh konzumu i umění. A to vše v památníku moderní architektury Miese van der Rohe. V legendární stavbě, jakou je vila Tugendhat, se člověk téměř nevyhnutelně ptá: Projeví se atmosféra, architektura, historie, ikoničnost stavby na vnímání, myšlenkových procesech a spánku účastníků/účastnic? Na jejich snech? Dá se, či spíše smí se v tomto uměleckém díle vůbec „jednoduše“ spát?

Nejen že spánek na takovém místě sám o sobě už představuje akt negace, pravděpodobně dojde k přivlastnění si prostoru prostřednictvím lidí ve stavu klidu, kteří se uprostřed architektury ztělesňující funkcionalitu a eleganci ocitnou ve stavu „nicnedělání“, v jistém druhu „nefunkcionality“. V každém případě na takovém místě nastává transfer privátního do veřejného prostoru, který byl ovšem původně privátním; jistým způsobem je to návrat k zamýšlenému účelu obytného domu.

Kolektivní bytí a jednání je zásadní součástí umělecké praxe Anne Glassner. Její kooperativní intervence SENSING THE NIGHT je vůbec první noční intervencí ve vile Tugendhat; potrvá jedinou noc, zdokumentovaná videi a fotografiemi. Účastníci/účastnice navíc zaznamenají vlastní myšlenky; také tyto zápisky budou k vidění na výstavě. Z účastníků/účastnic se tedy stanou kolaboranti/kolaborantky, kteří proces a výsledek aktivně spoluvytvářejí.

Text: Anna Reisenbichler

Poznámky účastníků a fotografie vytvořené během „Sesing the night“ budou vystaveny v technickém podlaží vily Tugendhat v srpnu.

 

Anne Glasner (AT) je vizuální umělkyně a performerka, žijící ve Vídni. Její performance, videa, instalace a kresby se zabývají intenzivním pozorováním opakujících se každodenních, často banálních činností. Ve své práci dlouhodobě zkoumá stírání hranic mezi uměním a životem a mezi fikcí a realitou. Téma spánku a meditativního účinku prostředí na lidské tělo je ústředním motivem její umělecké tvorby, na které naváže i ve vile Tugendhat.

 

foto: Christian Prinz

 

4. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy za přítomnosti Anne Glassner
5. 8. – 29. 8. 2021 výstava výstupů interpretace v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu, Roman Franc
instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.