Contact

Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7

phone: +420 220 399 232
fax: +420 220 399 200
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz

 

Research interests
History of architecture and heritage conservation

Education
Faculty of Arts - History of Art, Faculty of Mechanical - field of building construction (unfinished) Work placements and important visits abroad: - Leslie Van Duzer (University of Arizona USA) - consultation and rehabilitation Müller Villa Tugendhat Villa - Prof. Burkhardt Rukschcio (Austria) - Recovery Consultation Villa Müller - Cooperation with the Deutsches Zentrum für und Handverk Denkmalpflege (Germany) - cooperation in preserving the castle tower renewal of the Moravian Třebová

Research projects (including international):
Co-researcher of the National Memorial Institute, following research projects for conservation:    
* 1997 - Chateau greenhouse in Lednice, along with Pavel Zahradnik    
* 1997 - Villa Ing.Dr. Francis Muller in Prague, together with a team of co-authors (K. Ksandr - leading a team of authors)    
* 1998 - Tower of the castle in Moravia Trebova (supplementary survey)    
* 2001 - Exhibition at the Modern Gallery in Prague, together with Pavel Zahradnik    
* 2001 - Fritz and Greta Villa Tugendhat in Brno, along with team co-authors (K. Ksandr - leading a team of authors)    
* 2002 - the Mill Colonnade in Karlovy Vary, along with Pavel Zahradnik

Grants
Resorts and spas in the CR in the context of the global spa development, together with Mgr. Lubomír Zeman, GA 409/06/1759, for the years 2006-2008

Teaching 
Lectures on architectural history and conservation of the Third Age University, Faculty of Architecture of CTU and scientific conferences. Over the last six years I have said more than 60 lectures, including the contributions.

Exhibitions
Author and coauthor of five scenarios shows:
* 1992 - "architect Joseph Zítek - author of the Mill Colonnade in Karlovy Vary, together with M. Benesova     1993 - "architect Joseph Zítek and its beginnings to Count Czernin, together with M. Benesova
* 1995 - "architect Joseph Zítek and Prague's Rudolfinum, together with Marie Benesova
* 1994 - "Joseph Hlavka, 1831-1908"     * 1997 - "architect Joseph Zítek and Decin"
* 2004 - "100th years, the Foundation of Josef, Marie and Zdenka Hlavka "
* 2005 - "saved the work of the National Theatre"

Other activities:
Protection of cultural monuments in the Club for Old Prague (deputy chair)

Bibliography:

Ksandr, Karel: Diskusní příspěvek ze semináře o Staroměstské radnici,22.3.1988,Umění, ročník XXXVI, č.6, strana 485,2 strany
Ksandr, Karel: Před rekonstrukcí Rudolfina, Československý architekt, ročník 1,č.12, strana 10, 1 strana, rok 1989
Ksandr, Karel: Architekt, pedagog, památkář- medailon Josefa Zítka, Československý architekt, ročník 1, č.18, strana 10, 1 strana, rok 1989
Ksandr, Karel: Část pozůstalosti Josefa Hlávky uložená v pražském Národním technickém muzeu, Acta polytechnica, ročník 2,č.4/VI, strana 35, 2 strany, rok 1990
Ksandr, Karel: Máme se stydět za své 19. století?, Zprávy památkové péče, ročník LIII, č 1, strana 36, 1 strana , rok 1993
Ksandr, Karel: Praha nadále socialistickým velkoměstem?,Architekt, ročník 0, č. 8, strana10, 1 strana, rok 1993
Ksandr, Karel: Architekt Josef Zítek a pražské Rudolfinum, Katalog výstavy NTM, 10 stran, rok 1995
Ksandr, Karel: Josef Hlávka - (1831-1908), Architekt, ročník XLI, č.1-2, strana 14, 1 strana, rok 1995
Ksandr, Karel: Josef Hlávka - český architekt a vídeňský stavitel, Sborník příspěvků ze III.sympozia o Josefu Hlávkovi, strana 108, 15 stran, rok 1995
Ksandr, Karel: Zemská porodnice v Praze – významné dílo architekta Hlávky, 120 let Zemské porodnice, strana 4, 8 stran, rok 1995
Ksandr, Karel: Letenský zámeček v novém, Fórum architektury a stavitelství, 4.ročník, č.2, strana 45, 3 strany, rok 1995
Ksandr, Karel: Lučanský zámek, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č.1, strana 36, 4 strany, rok 1995
Ksandr, Karel: Regenerace Tržnice v Praze – Holešovicích, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č. 4, strana 35, 2 strany,rok 1995
Ksandr, Karel: Rudolfinum- památka evropského významu, Fórum architektury a stavitelství, ročník 4, č.3, strana 36, 5 stran,rok 1995
Ksandr, Karel“ Architekt Josef Zítek - katalog díla, 152 stran, rok 1996
Ksandr, Karel: Rudolfinum - budova na vltavském nábřeží, strana 19, 15 stran, rok 1996
Ksandr, Karel: Kolotoč na Letné - unikátní technická památka evropského významu, Staletá Praha č. 23 - sborník, strana 169, stran 12, rok 1997
Ksandr, Karel: Mecenášův první výdělek aneb Účast Josefa Hlávky roku 1854 v první soutěži na stavbu Národního divadla v Praze, Staletá Praha č. 23, strana 17, 6 stran, rok 1997
Ksandr, Karel: Od novogotiky k eklektismu: architektonické dílo Josefa Hlávky, Kamenná kniha, sborník k romantickému historismu-novogotice, strana 156, 14 stran, rok 1997
Ksandr, Karel: Rekonstrukce hotelu, aneb Proměna rudého Internacionálu na zelený Holliday Inn, Stavba, ročník 4, č. 2, strana 60, 4 strany, rok 1997
Ksandr, Karel: Bydlení pohledem památkáře, Fórum architektury a stavitelství, ročník 6, č. 5-6, strana 14, 1 strana, rok 1997
Ksandr, Karel: Budova zemské porodnice, aneb stavba s nejrozšířenějším užitím režného zdiva v Praze, Sborník referátů ze semináře STOP, strana 28, 6 stran, rok 1998
Ksandr, Karel: Pražské památky se železobetonovými konstrukcemi, Sborník referátů ze semináře STOP, strana 28, 7 stran, rok 1998
Ksandr, Karel: Josef Hlávka - medailon k 90.výročí úmrtí, Fórum architektury a stavitelství, 7 ročník, č.3, strana 31, 1 strana, rok 1998
Ksandr, Karel: Novostavba versus památková péče?, Architekt, ročník XLIV, č.9, strana 11, 1 strana, rok 1998
Ksandr, Karel: Prosklená věž na Václavském náměstí?,Architekt, ročník XLIV, č. 1-2, strana 6, 3 strany, rok 1998
Ksandr, Karel: Výsledky tří soutěží na veřejnou zakázku: Projekt rekonstrukce a restaurování Müllerovy vily v Praze 6 - Střešovice, Stavba, ročník 5, č. 1, strana 15, 1 strana, rok 1998
Ksandr, Karel: Architekt Josef Zítek.the Czech Semper, Studia Hercynia III, Ústav klasické archeologie UK, Praha 1999, s. 77-87. ISSN 1212 - 5865
Ksandr, Karel:Müllerova vila v Praze, aneb restaurování architektonické památky, Stavba, 6, 1999, č. 1, s. 12 - 15. ISSN 1210 - 9568
Ksandr, Karel: Looshaus ve Vídni - restaurování moderní památky. Architekt, 45, č. 3, 1999, s.15 - 20. ISSN 0862 - 7010.
Ksandr, Karel: Rukschcio u nás-návštěva v Müllerově vile, Architekt, 45, 1999, č. 6, s. 50. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: Adolf Loos (spolupráce Karel Lhota) - vila Ing. Dr. Müllera v Praze-obnova a restaurování světové architektonické památky. In: Sborník příspěvků Péče o památky moderní architektury. PÚ v Ostravě, 1999, s. 35 -39. ISBN 80 - 85034 - 19 - 0
Ksandr, Karel: Rekonstrukce hotelu Internacionál v Praze 6-Dejvicích, aneb jak lze zachovat památku socialistického realismu. In: Sborník příspěvků Péče o památky moderní architektury. PÚ v Ostravě, 1999, s. 67 - 70. ISBN 80 -85034 – 19 - 0
Ksandr, Karel: Úřednická architektura zvítězila - recenze novostavby čp. 322 na Starém Městě v Praze, Architekt, 45, 1999, č. 3, s. 54. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: Müller´villa. In: sborník mezinárodního sympozia „ICOMOS 2000“, Český národní komitét ICOMOS, Praha 2000, s. 69 - 70.
Ksandr, Karel: Loosovy pražské realizace vzniklé za přispění Karla Lhoty. Architekt, 46, 2000, č.7, s.34 - 37. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: Stahovací okno mezi dámským salonem a obytným pokojem v Müllerově vile - konstrukční detail. Architekt, 46, 2000,č. 7, ISSN 0862 - 7010
Ksandr,Karel: Gert Walden,“Villa Müller in Prag“. Baumeister, 2000, č. 10, s. 64 - 71
Ksandr, Karel (Müllerová,V.): Müllerova vila restaurovaná jako umělecké dílo. Umění a řemesla, 2000, č. 3, s. 14 - 23. ISSN 0139 - 5815/2
Ksandr, Karel: Nezákonná restituce části královské obory. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 8 - 10
Ksandr, Karel: Restaurace EXPO 58. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 16 - 18.
Ksandr, Karel: Doc.PhDr. Marie Benešová, DrSc. - Jubileum, Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 32 - 33
Ksandr, Karel: Müllerova vila pietně obnovena. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č. 3, s. 24 - 26
Ksandr, Karel a kol. Müllerova vila. ARGO ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a SÚPP, Praha 2000. ISBN 80 - 7203 - 315 - 8
Ksandr, Karel a kol. Villa Müller.ARGO ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a SÚPP, anglická verze, Praha. ISBN 80 - 7203 - 316 - 6
Ksandr, Karel: Hledisko pracovníka památkové péče k opravám dřevěných konstrukcí synteticko-epoxidovou protézou. Materiály pro stavbu, 2000, č. 3, s. 48
Ksandr, Karel (Škranc, Pavel): Národní muzeum – architektury a výzdoba hlavní budovy. GALLERY, Praha 2001. ISBN 80 - 86010 - 42 - 2
Ksandr, Karel ( Škranc, Pavel): The National museum – the Architecture and ornamentation of the main building. GALLERY, Praha 2001. ISBN 80 – 86010 – 43 - 0
Ksandr, Karel: Rekonstrukce lázeňského domu Petr – Karlovy Vary. (Revitalizace karlovarského tunelu). Architekt, 47, 2001, č. 4, s. 19 - 23. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: EXPO 58: Zapomeňte – brutální přestavba legendární restaurace. Architekt, 47, 2001, č. 9, s. 74 - 76. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: Zelené fasády 19. - 20. století a jejich památková obnova. In: Sborník STOP. Co s vegetací na památkách? Praha 2001, s. 42 - 45
Ksandr, Karel: Jedinečné Rudolfinum. Rudolfinum Revue, 1, 2001, č.1, s.1. ISSN 1213 - 6247
Ksandr, Karel: Rudolfinum – Dvořákova síň. Rudolfinum Revue, 1, 2001, č.2, s.1, ISSN 1213 - 6247
Ksandr, Karel: Obnova a restaurování Müllerovy vily v Praze, in: Müllerova vila v Praze – průvodce, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2002, s.109 - 114, ISBN 80 - 85394-41 - 3/1
Ksandr, Karel: The renovation and restoration of the Müller Villa in Prague, In: The Müller Villa in Prague – Guide, Muzeum hl.m. Prahy, Praha 2002 , s.109 - 114, ISBN 80 - 85394 - 41 - 3/2
Ksandr, Karel: Erneuerung und Restaurierung des Hauses Müller in Prag, In: Haus Müller in Prag – Begleiter, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2002, s.109 -114, ISBN 80 - 85394 - 41 - 3/3
Ksandr, Karel: THE NATIONAL MUSEUM – HISTORIC BUILDING IN PRAGUE IN EUROPEAN CONTEXT, In: sborník referátů z Mezinárodní vědecké konference, Východoslovenské muzeum, Košice 2002, s. 41 - 60, ISBN 80 - 86010 - 43 - 0
Ksandr, Karel: Sorela v Ostravě – konference k památkové ochraně totalitní architektury. Architekt. 48, 2002, č. 12, s. 58. ISSN 0862 - 7010
Ksandr, Karel: Význam socialistického realismu v dějinách architektury na příkladu hotelu Internacionál v Praze 6 – Dejvicích. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře: Poválečná totalitní architektura a otázky její památkové ochrany, Státní památkový ústav v Ostravě, Ostrava 2002, s.15 -18, ISBN 80 – 85034 – 27 – 1
Ksandr, Karel: Konstrukční detail - stahovací okno mezi dámským salonem a obytným pokojem – Adolf Loos, Karel Lhota, In: Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily, J.H.andArchy s.r.o., Praha 2002, s.50, IBSN 80 – 903050 – 0 -8
Ksandr, Karel: Loosovy pražské realizace vzniklé za přispění Karla Lhoty. In: Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily, J.H.and Archy s.r.o., Praha 2002, s. 34 - 39, IBSN 80 – 903050 – 0 - 8
Ksandr, Karel: Müllerova vila. In: Kniha o Praze 6, Milpo, Praha 2002, s. 48-49, ISBN 80 - 86098 - 28 -1
Ksandr, Karel: Pohnuté osudy rudolfinské dvorany. Rudolfinum Revue, II. 2002, č. 2, s. 1, ISSN 1213 - 6247
Ksandr, Karel: Rudolfinum jak ho neznáme. Rudolfinum Revue,II. 2002, č. 3, s. 1, ISSN 1213 - 6247
Ksandr, Karel: Výsledek stavebně - historického průzkumu a koncepce památkové obnovy současné stavby zámeckého skleníku v Lednici, In: Lednice na Moravě - Zámecký palmový skleník, Státní památkový ústav v Brně, Brno 2002, s. 64 - 85, ISBN 80 - 85032 - 90 - 2
Ksandr, Karel ( spolu s Zahradník, Pavel) Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici, In: Zprávy památkové péče, roč. 64, č. 3, rok: 2004, str. 197 - 204, ISSN: 1210 - 5538
Ksandr, Karel: Editorial – SÚRPMO, In: Zprávy památkové péče, roč.: 64, č.6, rok 2004, str. 489, ISSN: 1210 - 5538
Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří), Restaurování zámeckého skleníku v Lednici, In: Zpravodaj STOP – časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, svazek: 6, č. 3, rok 2004, str. 3 - 20, ISSN: 1212 - 4168
Ksandr, Karel: Autorská práva - Jak vámi zvolená forma vyjadřuje „identitu“ realizace restaurování zámeckého skleníku v Lednici, In: Architekt - nezávislý měsíčník architektů, ročník 50 (6 ročník měsíčníku), č. 9, rok 2004, str. 45, ISSN: 0862 - 7010
Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří): Zámecký skleník v Lednici, IN: Architekt, ročník 50 (6. ročník měsíčníku), č. 9, rok 2004, str. 73, ISSN: 0862 - 7010
Ksandr, Karel (Hirš Jiří, Bajer Miroslav, Kala Jiří): Restoring the greenhouse at Lednice chateau, In: Structural analysis of haystorical Constructions – Possibilities od Numerical and Experimental Techniques, London, A.A.BALKEMA PUBLISHERS, 2004, díl : 2, str. 1367 - 1374, ISBN 04 1536 -3799
Ksandr, Karel (Benešová Marie): Vrcholná realizace Josefa Hlávky – areál Řecko – pravoslavné církve v Černovcích na Bukovině ( dříve Rakousko-Uhersko, dnes Ukrajina), In: Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace – konference 2004, Praha, ČVUT v Praze, 2004, str. 52 - 63, ISBN: 80 – 0103082 - X
Awards:     * 2000 - Medal of EUROPA NOSTRA - along with a team of architects (Vaclav Girsa) for exemplary restoration of buildings, gardens and interiors based on detailed historical survey of a building (head of project team)     * 2000 - Mayor of Prague, a team of investors and the Museum of the City. Prague, (together with Vaclav Girsa) for exceptionally good work of architectural restoration Müller Villa -     * 1988 - Special recognition of the Czechoslovak Academy of Sciences of the university students' scientific work of the architect Josef Zítek