TUGENDHAT 90

velikost textu A A původní

 

V roce 2020 si připomínáme 90 let od dokončení výstavby a od kolaudace vily Tugendhat podle návrhu světově proslulého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Výstavní plán, odborné přednášky či komentované prohlídky a další akce Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat jsou tedy letos důsledně zaměřeny pouze na témata spjatá s rodinným domem Tugendhatových a jeho architektem. Kurátorský tým ve spolupráci s řadou tuzemských (i zahraničních) odborníků bude prezentovat nové poznatky o vile samotné či reflektovat postavení vily v rámci celého díla Ludwiga Miese van der Rohe, tak jak bylo vnímáno již jeho současníky (Philipem Johnsonem) a jak je reflektováno dnes. Dále budou veřejnosti představeny i poválečné osudy domu a zhodnocení památkové obnovy stavby ve smyslu instalované památky moderní architektury. 

 

VÝSTAVY:

PIECES OF MIES: REUNIONE

LUDWIG MIES VAN DER ROHE: VILA TUGENDHAT A PAVILON BARCELONA
 

30. 12. 2019 – 8. 3. 2020

Ludwig Mies van der Rohe se od roku 1928 zabýval paralelně dvěma návrhy, jež jsou dnes považovány za ikonické v dějinách moderní architektury. Vedle rodinného domu pro manžele Tugendhatovy v Brně navrhl také Německý výstavní pavilon pro světovou výstavu v Barceloně, konanou v roce 1929.
Velkoformátové instantní fotografie Davida Židlického se vyvolávají ve speciálním procesoru bezprostředně po expozici, přímo na místě fotografování.
Další informace o projektu na https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/pieces-of-mies-reunion-572.htmlatelierzidlicky.eu.

Kurátor: Lukáš Bártl

 

ARINA DÄHNICK: THE MIES PROJECT

11. 3. – 3. 5. 2020

Projekt berlínské fotografky Ariny Dähnick představuje současné architektonické portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i v Evropě. Putovní výstava byla prezentovaná hned v několika Miesových ikonických dílech: v Barcelonském pavilonu, ve Farnsworth House v Illinois, ve Crown Hall, Rangefinder Gallery Chicago, New Yorku.   

Kurátorky: Lucie Valdhansová, Jana Vránová

Další informace o projektu: https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/arina-dahnick--the-mies-project-577.html

Výstava byla instalována v technickém podlaží vily Tugendhat. Její prezentace byla přerušena z důvodu uzavření vily za účelem ochrany veřejnosti před šířením nákazy koronaviru SARS-CoV-2. The Mies Project bude ve vile Tugendhat znovu vystaven na jaře 2021.

 

LENSLESS

30. 6. 2020 – 30. 8. 2020

V době dech beroucí kvality současných digitálních fotoaparátů můžeme mezi fotografy vnímat čím dál silnější tendence vracet se k podstatě média a pracovat s technologiemi, které neomračují svými obrazovými kvalitami, ale naopak syrovostí a nedokonalostí. Mezi takové fotografy patří i Pavel Piňos, jemuž učarovala fotografie zhotovovaná pomocí dírkové komory. Práci s camerou obscurou se věnuje roky, sestavuje si fotoaparáty a pracuje s netradičními materiály. Především se ale pravidelně účastní fotografických workshopů ve vile Tugendhat, které se právě této technice věnují, a jaksi samozřejmě se mu specifické prostředí vily stalo jedním ze zásadních námětů, časem snad až posedlostí. Tuto luxusní architekturu fotografuje voyeursky, nesnímá jen místa, která divákovi běžně „nastavuje“ při prohlídkách, ale klade své fotoaparáty do prostoru jako pastičky na myši. A s napětím čeká na výsledek, který je vždy tak trochu nejistý… Výstava Lensless představí výběr z jeho doposud nezveřejněné a nepublikované tvorby. 

Kurátor: Lukáš Bártl

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90

podzim – zima 2020

Podzimní cyklus krátkodobých výstav věnovaný výročí dostavby vily v roce 1930 anachronicky představí vybrané kapitoly z historie vily Tugendhat a je připravován týmem Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat s externími odborníky. Tematicky navazuje na výstavu Mies v Brně / Villa Tugendhat v Domě umění města Brna.

 

RE.STORATION.2010.2012

22 . 9. – 1. 11. 2020

Výstava RE.STORATION.2010.2012 prezentuje průběh, ideu a zvolené restaurátorské postupy komplexní památkové obnovy vily Tugendhat a její adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Při památkové obnově byl kladen důraz na dochování původních materiálů i technického vybavení v zájmu co největší míry autenticity památky. 

Výstava je pojata jako interaktivní archiv v technickém podlaží vily. Její součástí jsou i mimořádně vystavené originální prvky z roku 1930, které byly objeveny během restaurace památky. O jejich nálezu informuje časová osa, doplněná o tištěný stavební deník s podrobným postupem prací, měsíc po měsíci. Pomocí obrazových a textových panelů se mohou návštěvníci seznámit s jednotlivými oblastmi, technologiemi a postupy památkové obnovy. Výstavu doplňuje také deset krátkých videí mapujících průběh komplexní památkové obnovy.

 

RE.CAPITULATION.1946.1993

3. 11. – 13. 12. 2020

Výstava prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentační centra vily Tugendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví dokumentující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Vila se po druhé světové válce stala postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním střediskem, reprezentačním objektem města (s hotelovým ubytováním) až se po revoluci otevřela veřejnosti jako muzeum. Převážně obrazová instalace dobových fotografií bude ve výstavě doplněna o audionahrávky zachycující orální historii, archiválie a zejména o původní artefakty zařízení vily v 80. letech, běžně uložené v depozitáři Muzea města Brna.

 

RE.PRESENTATION.1930.1932

15. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Poslední výstava ze série RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 se věnuje dokončení stavby, která se stala ikonou moderní architektury, a jejímu přijetí tuzemskými i mezinárodními odborníky. Česká odborná veřejnost ji nejprve záměrně ignorovala a později dokonce kritizovala. Dům byl poprvé publikován v zahraničním v časopise Die Form, včetně výpovědí samotných stavebníků. Vzájemné porozumění mezi zadavateli a architektem bylo jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících výslednou podobu stavby, která bude na výstavě přiblížena pomocí reprodkucí (ve formátu 1:1) původní plánové dokumentace, uložené v Muzeu města Brna. Výstava bude prezentovat i odbornou mediální reflexi vily Tugendhat po jejím dokončení i později v 60. letech, kdy byla teoretiky znovuobjevena meziválečná moderna. K mezinárodnímu věhlasu vily přispěli ve 30. letech zejména kurátoři Henry-Russel Hitchcock a Philip Johnson, když ji v roce 1932 zařadili vedle dalších světově významných staveb moderní architektury na putovní výstavu The International Style v Muzeu moderního umění v New Yorku, kde vilu dokumentovaly fotografie Rudolfa Sandala.  

 

 

Doprovodný program RE.FLECTION.TUGENDHAT.90:

 

DEN ARCHITEKTURY 2020 VE VILE TUGENDHAT 

Brno – RE.STORATION.2010.2012 

Speciální komentované prohlídky vily Tugendhat s jejími restaurátory a autory památkové obnovy v letech 2010–2012. Restaurátoři představí provedené postupy a technologie obnovy interiéru, nábytku i technického zařízení vily, architekti pak záměr památkové obnovy. Součástí prohlídek je i výstava RE.STORATION.2010.2012.

Program:

Ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá a architekt Ivan Wahla provedou návštěvníky vilou v pátek 2.10. v 16.00. 

Restaurátor Tomáš Flimel přiblíží obnovu technického zařízení vily.
pátek 2.10. ve 12.00, 15.00
sobotu 3.10. ve 12.00, 15.00
neděle 4.10. v 10.00, 15.00

Restaurátor Petr Miklíček seznámí návštěvníky s obnovou a restaurováním keramických obkladů a dlažeb.
pátek 2.10. v 11.00, 14.00
sobota 3.10. v 11.00, 14.00
neděle 4.10. ve 14.00, 16:00

 

PRODEJ VSTUPENEK

Kapacita omezena, nutná rezervace na webu https://www.denarchitektury.cz/

 

Komentované prohlídky a přednášky renomovaných tuzemských historiků umění, architektů a restaurátorů zabývajících se dílem Ludwiga Miese van der Rohe.

 

 

 

VÝSTAVA MUZEA MĚSTA BRNA V DOMĚ UMĚNÍ MĚSTA BRNA 

MIES V BRNĚ / VILLA TUGENDHAT 

Dům umění města Brna 

11. 9. – 15. 11. 2020

Malinovského nám. 2, Brno

Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

Výstavní projekt připomíná devadesáté výročí od dokončení stavby vily Tugendhat a desáté výročí od zahájení její památkové obnovy. Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových navrhl v letech 1928 – 1929 Ludwig Mies van der Rohe, jeden z nejvýznamnějších světových architektů 20. století. Dům je zcela výjimečný svou konstrukcí, prostorovým uspořádáním, interiérovým vybavením, technickým zázemím a svým propojením se zahradou. Význam tohoto unikátního uměleckého díla pro dějiny světové architektury byl v roce 2001 deklarován zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci výstavy shlédnou mimo jiné originální fotografie vily Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu, původní projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových dokladů, které doposud nikdy nebyly vystaveny. Rovněž prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské výstavy z Domu umění z let 1968 – 1969 nahlédnou do její tehdejší vizuální podoby a architektonického řešení.

Kurátor: Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný

Výstava vznikne ve spolupráci s Muzeem města Brna a Nadačním fondem vily Tugendhat.