TUGENDHAT 90

velikost textu A A původní

 

V roce 2020 si připomínáme 90 let od dokončení výstavby a od kolaudace vily Tugendhat podle návrhu světově proslulého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Výstavní plán, odborné přednášky či komentované prohlídky a další akce Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat jsou tedy letos důsledně zaměřeny pouze na témata spjatá s rodinným domem Tugendhatových a jeho architektem. Kurátorský tým ve spolupráci s řadou tuzemských (i zahraničních) odborníků bude prezentovat nové poznatky o vile samotné či reflektovat postavení vily v rámci celého díla Ludwiga Miese van der Rohe, tak jak bylo vnímáno již jeho současníky (Philipem Johnsonem) a jak je reflektováno dnes. Dále budou veřejnosti představeny i poválečné osudy domu a zhodnocení památkové obnovy stavby ve smyslu instalované památky moderní architektury. 

 

VÝSTAVY:

PIECES OF MIES: REUNIONE

LUDWIG MIES VAN DER ROHE: VILA TUGENDHAT A PAVILON BARCELONA
 

30. 12. 2019 – 8. 3. 2020

Ludwig Mies van der Rohe se od roku 1928 zabýval paralelně dvěma návrhy, jež jsou dnes považovány za ikonické v dějinách moderní architektury. Vedle rodinného domu pro manžele Tugendhatovy v Brně navrhl také Německý výstavní pavilon pro světovou výstavu v Barceloně, konanou v roce 1929.
Velkoformátové instantní fotografie Davida Židlického se vyvolávají ve speciálním procesoru bezprostředně po expozici, přímo na místě fotografování.
Další informace o projektu na https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/pieces-of-mies-reunion-572.htmlatelierzidlicky.eu.

Kurátor: Lukáš Bártl

 

ARINA DÄHNICK: THE MIES PROJECT

11. 3. – 3. 5. 2020

Projekt berlínské fotografky Ariny Dähnick představuje současné architektonické portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i v Evropě. Putovní výstava byla prezentovaná hned v několika Miesových ikonických dílech: v Barcelonském pavilonu, ve Farnsworth House v Illinois, ve Crown Hall, Rangefinder Gallery Chicago, New Yorku.   

Kurátorky: Lucie Valdhansová, Jana Vránová

Další informace o projektu: https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/arina-dahnick--the-mies-project-577.html

Výstava byla instalována v technickém podlaží vily Tugendhat. Její prezentace byla přerušena z důvodu uzavření vily za účelem ochrany veřejnosti před šířením nákazy koronaviru SARS-CoV-2. The Mies Project bude ve vile Tugendhat znovu vystaven na jaře 2021.

 

LENSLESS

30. 6. 2020 – 30. 8. 2020

V době dech beroucí kvality současných digitálních fotoaparátů můžeme mezi fotografy vnímat čím dál silnější tendence vracet se k podstatě média a pracovat s technologiemi, které neomračují svými obrazovými kvalitami, ale naopak syrovostí a nedokonalostí. Mezi takové fotografy patří i Pavel Piňos, jemuž učarovala fotografie zhotovovaná pomocí dírkové komory. Práci s camerou obscurou se věnuje roky, sestavuje si fotoaparáty a pracuje s netradičními materiály. Především se ale pravidelně účastní fotografických workshopů ve vile Tugendhat, které se právě této technice věnují, a jaksi samozřejmě se mu specifické prostředí vily stalo jedním ze zásadních námětů, časem snad až posedlostí. Tuto luxusní architekturu fotografuje voyeursky, nesnímá jen místa, která divákovi běžně „nastavuje“ při prohlídkách, ale klade své fotoaparáty do prostoru jako pastičky na myši. A s napětím čeká na výsledek, který je vždy tak trochu nejistý… Výstava Lensless představí výběr z jeho doposud nezveřejněné a nepublikované tvorby. 

Kurátor: Lukáš Bártl

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90

Podzim – zima 2020

Podzimní cyklus výstav, které připravuje tým Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat s externími odborníky, navazuje na výstavu v Domě umění Mies van der Rohe (viz níže), anachronicky představí vybrané kapitoly z historie vily Tugendhat. 

Kurátoři: SDC-VT / Barbora Benčíková, Iveta Černá, Ludmila Haasová, Lucie Valdhansová

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 : RE.STORATION.2010.2012

14 . 9. – 1. 11. 2020

Výstava představí průběh, ideu, zvolené restaurátorské postupy a všechny aspekty památkové obnovy domu a jeho adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Představeny budou také významné objevy původních materiálových prvků nalezené v průběhu restaurace. Výstava kriticky reflektuje zvolené postupy i několikaletou zkušenost s provozem památky UNESCO, o jejíž návštěvu je stále enormní zájem. Výstava se odkazuje též k výstavním projektům spolku Obecní dům v Domě umění, jehož jsou architekti součástí, včetně výstavy Mies van der Rohe, reflektující výstavbu vily i první pokusy o památkovou obnovu vily Tugendhat na konci 60. let, tamtéž.

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 : RE.CAPITULATION.1946.1993

3. 11. – 13. 12. 2020

Výstava prezentující mnohaletou badatelskou práci Studijního 
a dokumentační centra vily Tugendhat, mapující jednotlivé střípky a osobní svědectví dokumentující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Výstava bude doplněna o audionahrávky zachycující orální historii, dobové fotografie a archiválie i o některé původní artefakty, běžně uložené v depozitáři Vily Tugendhat, resp. Muzea města Brna.

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 : RE.PRESENTATION.1930.1932

15. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Za svoji světovou proslulost vděčí vila Tugendhat nejen svému architektovi, ale zejména teoretiku architektury, kurátorovi Philipu Johnsonovi. Výstava se věnuje Johnsonově návštěvě vily Tugendhat těsně po jejím dokončení ve dnech 30. – 31. 8. 1930, kdy vilu procházel společně s jejím tvůrcem. Díky Johnsonově fascinaci brněnskou realizací Miese van der Rohe se vila Tugendhat (ve fotografiích Rudolfa Sandala ml.) stala jednou z hlavních staveb prezentovaných na výstavě The Internationale Style v Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1932 a dostala se dokonce na obálku výstavního katalogu. Výstava reflektuje, jak důležitá byla role Philipa Johnsona v pochopení prostoru vily Tugendhat a v rozšíření jejího věhlasu.  

 

Doprovodný program RE.FLECTION.TUGENDHAT.90:

Podzim – zima 2020

Komentované prohlídky a přednášky renomovaných tuzemských historiků umění, architektů a restaurátorů zabývajících se dílem Ludwiga Miese van der Rohe.

Speciální komentované prohlídky technického zázemí a vnitřního vybavení s jejich restaurátory. 

Bohužel kvůli pandemii jsme byli nuceni zatím rezignovat na zahraniční hosty našeho programu. 

1. – 7. 10. 2020 festival Den architektury

Speciální komentované prohlídky vily s jejími restaurátory a autory památkové obnovy v letech 2010 – 2012. Restaurátoři představí postup a technologie obnovy nábytku i technického zařízení vily, architekti pak záměr památkové obnovy. Součástí prohlídek je i výstava RE.STORATION.2010.2012.

 

Program oslav Tugendhat 90 připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Program je realizován pod záštitou České komise pro UNESCO a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

VÝSTAVA MUZEA MĚSTA BRNA V DOMĚ UMĚNÍ MĚSTA BRNA 

MIES VAN DER ROHE 

Dům umění města Brna 

11. 9. – 15. 11. 2020

Malinovského nám. 2, Brno

Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

Výstavní projekt připomíná devadesáté výročí od dokončení stavby vily Tugendhat a desáté výročí od zahájení její památkové obnovy. Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových navrhl v letech 1928 – 1929 Ludwig Mies van der Rohe, jeden z nejvýznamnějších světových architektů 20. století. Dům je zcela výjimečný svou konstrukcí, prostorovým uspořádáním, interiérovým vybavením, technickým zázemím a svým propojením se zahradou. Význam tohoto unikátního uměleckého díla pro dějiny světové architektury byl v roce 2001 deklarován zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci výstavy shlédnou mimo jiné originální fotografie vily Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu, původní projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových dokladů, které doposud nikdy nebyly vystaveny. Rovněž prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské výstavy z Domu umění z let 1968 – 1969 nahlédnou do její tehdejší vizuální podoby a architektonického řešení.

Kurátor: Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný

Výstava vznikne ve spolupráci s Muzeem města Brna a Nadačním fondem vily Tugendhat.