Pieces of Mies. Reunion. Instalace originálních instantních fotografií domu Tugendhat v barcelonském pavilonu.

Pieces of Mies. Reunion. Instalace originálních instantních fotografií domu Tugendhat v barcelonském pavilonu.

TUGENDHAT 90

velikost textu A A původní

 

VÝSTAVY:

30. 12. 2019 – 8. 3. 2020

Pieces of Mies: Reunione
Ludwig Mies van der Rohe: Vila Tugendhat a Pavilon Barcelona 

Ludwig Mies van der Rohe se od roku 1928 zabýval paralelně dvěma návrhy, jež jsou dnes považovány za ikonické v dějinách moderní architektury. Vedle rodinného domu pro manžele Tugendhatovy v Brně navrhl také Německý výstavní pavilon pro světovou výstavu v Barceloně, konanou v roce 1929.
Velkoformátové instantní fotografie Davida Židlického se vyvolávají ve speciálním procesoru bezprostředně po expozici, přímo na místě fotografování.
Další informace o projektu na https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/pieces-of-mies-reunion-572.htmlatelierzidlicky.eu.
Kurátor: Lukáš Bártl

 

11. 3. – 3. 5. 2020

Arina Dähnick: The MIES Project

Projekt berlínské fotografky Ariny Dähnick představuje současné architektonické portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i v Evropě. Putovní výstava byla prezentovaná hned v několika Miesových ikonických dílech: v Barcelonském pavilonu, ve Farnsworth House v Illinois, ve Crown Hall, Rangefinder Gallery Chicago, New Yorku.   
Kurátorky:  Lucie Valdhansová, Jana Vránová

 

19. 5. – 12. 7. 2020

Památková obnova vily Tugendhat a její proměna na instalovanou památku moderní architektury

Dne 29. 2. 2020 uplyne 8 let od slavnostního znovuotevření vily Tugendhat, spoluautoři projektu Ivan Wahla a Tomáš Rusín představí ve formě výstavy ideu a všechny aspekty památkové obnovy domu a jeho adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Výstava kriticky reflektuje zvolené postupy i několikaletou zkušenost s provozem památky UNESCO, o jejíž návštěvu je stále enormní zájem. Výstava se odkazuje též k výstavním projektům spolku Obecní dům v Domě umění, jehož jsou architekti součástí, včetně výstavy František Kalivoda a vila Tugendhat, reflektující první pokusy o památkovou obnovu vily Tugendhat na konci 60. let, tamtéž.
Kurátoři: Barbora Benčíková, Iveta Černá, Tomáš Rusín, Lucie Valdhansová, Ivan Wahla

 

Červenec – srpen 2020

Vila Tugendhat Camerou obscurou

Výstava Pavla Piňose, je výsledkem fotografických workshopů zaměřených na techniku camera obscura vedených Romane Francem a Gabrielou Kolčavovovu probíhajících pravidelně několik let ve vile Tugendhat. Zvolený nástroj zachycuje prostor vily Tugendhat netradičně ovšem s vědomým navázáním na zálibu v amatérské fotografii stavebníka vily Fritze Tugendhata. Krátkodobou výstavu doplní paralelně pořádané workshopy s camerou obscurou pro děti i dospělé.
Kurátor: Roman Franc

 

říjen – prosinec 2020

Vila Tugendhat 90 

Výstava určená široké veřejnosti, prezentující mnohaletou badatelskou práci Studijního 
a dokumentační centra vily Tugendhat, mapující jednotlivé střípky a osobní svědectví dokumentující osud jednoho domu v průběhu celého dvacátého století. Výstava bude doplněna o audionahrávky zachycující orální historii, dobové fotografie a archiválie i o některé původní artefakty, běžně uložené v depozitáři Muzea města Brna.
Autoři výstavy: Barbora Benčíková, Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Lucie Valdhansová

 

Prosinec 2020 – únor 2021

Villa Tugendhat’s Internationale style

Za svoji světovou proslulost vděčí vila Tugendhat nejen svému architektovi, ale zejména teoretiku architektury, kurátorovi Philipu Johnsonovi. Výstava se věnuje Johnsonově návštěvě vily Tugendhat těsně po jejím dokončení ve dnech 30. – 31. 8. 1930, kdy vilu procházel společně s jejím tvůrcem. Díky Johnsonově fascinaci brněnskou realizací Miese van der Rohe se vila Tugendhat (ve fotografiích Rudolfa Sandala ml.) stala jednou z hlavních staveb prezentovaných na výstavě The Internationale Style v Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1932 a dostala se dokonce na obálku výstavního katalogu. Výstava reflektuje, jak důležitá byla role Philipa Johnsona v pochopení prostoru vily Tugendhat a v rozšíření jejího věhlasu.  

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Komentované prohlídky a přednášky renomovaných tuzemských i světových historiků umění, zabývajících se dílem Ludwiga Miese van der Rohe (mj. Wolf Tegethoff, Martino Stierli, Christiane Lange, Anna Ramos, Monika Mitášová, Jiří Kroupa, Rostislav Švácha).

Speciální komentované prohlídky technického zázemí a vnitřního vybavení s jejich restaurátory. 

Přednášková aktivita Studijního dokumentačního centra Vily Tugendhat za hranicemi republiky, prezentace vily např. na českém velvyslanectví v Berlíně, v Museum Weissenhof ve Stuttgartu a v dalších destinacích.

 

1. – 4. října 2020

Den architektury – vila Tugendhat 90 let

Speciální komentované prohlídky pro celorepublikový festival architektury. Filmové promítaní o historii objektu, jeho majitelích a rekonstrukci. 

 

PUBLIKACE:

Vila Tugendhat: Portfolio 90 let

Speciální fotografické portfolio k oslavám 90 let vily Tugendhat. 

 

David Židlický: Vila Tugendhat:  Portrét jednoho domu

Fotografický portrét domu vzniká ve spolupráci se Studijním dokumentačním centrem Vily Tugendhat. 

 

Program ve vile Tugendhat bude realizován pod záštitou České komise pro UNESCO.

 

 

 

 

 

 

 

13. 5. – 28. 7. 2020

Mies van der Rohe 

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 12. 5. 2020 18:00 h

Výstavní projekt připomíná devadesáté výročí od dokončení stavby vily Tugendhat a desáté výročí od zahájení její památkové obnovy. Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových navrhl v letech 1928–1929 Ludwig Mies van der Rohe, jeden z nejvýznamnějších světových architektů 20. století. Dům je zcela výjimečný svou konstrukcí, prostorovým uspořádáním, interiérovým vybavením, technickým zázemím a svým propojením se zahradou. Význam tohoto unikátního uměleckého díla pro dějiny světové architektury byl v roce 2001 deklarován zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci výstavy shlédnou mimo jiné originální fotografie vily Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu, původní projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových dokladů, které doposud nikdy nebyly vystaveny. Rovněž prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské výstavy z Domu umění z let 1968–1969 nahlédnou do její tehdejší vizuální podoby a architektonického řešení.

Kurátor: Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný

Výstava vznikne ve spolupráci s Muzeem města Brna a Nadačním fondem vily Tugendhat. 

Více informací o výstavě v Domě umění, naleznete zde.

Výstava vznikne ve spolupráci s Muzeem města Brna.