Vila Tugendhat byla 1. července 1994 převedena do správy Muzea města Brna (MuMB), které její hlavní obytný prostor vybavilo replikami původního nábytku a zpřístupnilo ji veřejnosti jako instalovanou památku moderní architektury. O rok později, 16. srpna 1995 byla vila Tugendhat prohlášena Národní kulturní památkou.