Na sklonku roku 2008 vyšel sborník „MATERIALITY“ s příspěvky z konference konané v roce 2006 v Brně (eds. Iveta Černá a Ivo Hammer), který vydalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Hornemannovým Institutem.