Kontakt

Architekt a teoretik architektury
Profesor fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury

Poříčí 5,
639 00 Brno Česká republika

telefon: +420 541 146 600
fax: +420 541 146 605
e-mail: slapeta@fa.vutbr.cz

Narozen 1947 v Olomouci, na Moravě

1965 - 1972 studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze, diplom

1972 - 1973 architekt v Ostravě

1973 - 1991 vedoucí katedry architektury v Národním technickém muzeu v Praze

1987 - 1991 člen výkonného výboru Mezinárodní konfederace muzeí architektury ICAM

1986 hostující profesor na TU Berlín / Institut Prof Otto Steidle

1987 hostující profesor na Vienna University of Technology / Ústav Prof Schweighofer

1988 DAAD stipendium v Německu

Od roku 1991, profesor architektury, České vysoké učení technické v Praze (děkan z 1991-97) a 2003-2006

1992 čestný člen Amerického institutu architektů AIA

1994 členem Akademie výtvarných umění v Berlíně

Člen UNESCO / UIA pro architektonické vzdělání Výboru

1995 členem Institutu pro pokročilé studium (Wissenschaftskolleg) v Berlíně

1996 čestný člen německé asociace architektů BDA

1997 čestný člen Royal Institute of British Architects RIBA

1997-2000 Vice-rektor České vysoké učení technické v Praze

1997-2006 zástupce ředitele odboru architektury na Akademii umění

2000 navštěvující učenec z kanadského střediska pro architekturu v Montrealu CCA

2003 hostující profesor na University of Ljubljana - Slovinsko

Od roku 2006, profesor a vedoucí katedry dějin architektury na Technické univerzitě v Brně.

Ceny

Státní cena pro studenty 1971

Berlín umění Prize 1992 Cena architektury

Medaili Ministerstva školství, mládeže a Česká republika 1993

Cena města Brna 2009

Publikace

Knihy


Praha 1900-1978. Architektonické Guide.

Praha 1978 Brno funkcionalistů. Helsinky 1983 a Innsbruck v roce 1985

Adolf Loos a česká architektura. Praha 1984 / 2 Edition 2000 /

České funkcionalismus 1918-1938. AA v Londýně 1987

Baťa 1910-1950, architektura a urbanismus. Zlín 1991

Místě Česká republika. Berlín 1997 / polském vydání Breslau 2002 /

Baba 1932 - plány a modely. Praha 2000 / od Berg T. a P. Urlich /

F. L. Wright a české architektury. Praha 2001

Jan Kotěra 1871-1923, zakladatel moderní české architektury. Praha 2002

Lubomír Šlapetou a Čestmír Šlapetou, české studenty Hans Scharoun. Breslau 2004

Bedřich Rozehnal 1902-1984. Brno 2009 / s Pelčák a Wahla /
a mnoho monografií českých architektů

Články

in: budova světa, ARCH plus, Stavební fórum, stavitel, L'architecture d'jourd'hui, Arkkitehti, Byggekunst, Domus, Quaderns, Casabella, Rassegna, Parametro a sport / práce, SKALA, Abacus, Ptah, AA čtvrtletní, Architectural Review, atd.

Projekty

1973-1976 bytových domů na Moravě a v oblasti životního prostředí v Praze, některé ve spolupráci s Otcem Lubomír Šlapetou.