Profesor konzervace a restaurování nástěnné malby a barevnosti v architektuře

Kontakt

HfBK
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Güntzstraße 34
01307 Dresden
Spolková republika Německo

telefon: +49 351 456 90 824
fax: +49 351 440 22 151
mobil: +47 177 636 15 36

e-mail: danzl@serv1.hfbk-dresden.de
www.hfbk-dresden.de