V Muzeu města Brna, které bylo založeno v roce 1904, vzniklo 1. prosince 1962 oddělení – dnes pracoviště – dějin architektury a urbanismu. Jeho zakladatelem a dlouhodobým jediným pracovníkem byl promovaný historik Iloš Crhonek. Po Národním technickém muzeu v Praze se tak Muzeum města Brna stalo druhou československou muzejní institucí, která již téměř půl století systematicky buduje sbírkový fond zaměřený na moderní architekturu a interiéry. V současnosti patří sbírky Muzea města Brna z tohoto období k nejvýznamnějším v celoevropském kontextu.