21. 11. – 27. 12. 2020 / prodlouženo do 14. 2. 2021

 

Druhá výstava z podzimního cyklu RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví dokreslující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Vila se po druhé světové válce stala postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním střediskem, reprezentačním objektem města (s hotelovým ubytováním), až se po revoluci otevřela veřejnosti jako muzeum. Převážně obrazová instalace dobových fotografií bude ve výstavě doplněna o původní artefakty zařízení vily v osmdesátých letech, které jsou jinak uložené v depozitáři Muzea města Brna.

 

Autorky: Lucie Valdhansová, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová

Architektonické řešení: Studio PIXLE

Grafické řešení výstavy a doprovodných tiskovin: Studio PIXLE

Jazyková korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková

Překlad: Stephan von Pohl

 

Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná bez předchozí rezervace v rámci otvírací doby vily Tugendhat.

 

Vstupné 50 CZK

 

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí programu oslav Vila Tugendhat 90, nad nímž přijala záštitu Česká komise pro UNESCO.

 

Plakát ke stažení zde.