Vedle standardních komentovaných prohlídek nabízíme i v podzimních měsících roku 2021 rozmanité edukační programy, které žákům a studentům představí vilu, architekta a stavebníky výkladem, jehož obsah a forma zohledňují věk příchozích. Mladí návštěvníci jsou během edukačních programů motivováni k aktivnímu vnímání a podle zvoleného konkrétního programu i k autentickému sebevyjádření. Jedná se o vhodné rozšíření výuky výtvarné výchovy, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu i českého jazyka a literatury na základních školách a ekvivalentů těchto předmětů na školách navazujících.

 

Během edukačních programů jsou žáci i studenti pomocí objektového učení vedeni ke kritickému myšlení a k zařazení vily Tugendhat a jejího tvůrce do tuzemských i světových kulturních a historických souvislostí. Lektorka se snaží přiblížit toto významné architektonické dílo žákům a studentům z různých pohledů, vždy podle typu konkrétního programu vybraného předem školním pedagogem.

Autorka edukačních programů je Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D., a realizátorky jsou vedle autorky také Bc. Ludmila Haasová a Bc. Barbora Slivová.

Akce jsou obrazově i zvukově zaznamenávány za účelem popularizace, vzdělávání a výzkumu. 

 

Plakát ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

 

VARIANTY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ

I. Mateřské a základní školy:

a) Architektura vily Tugendhat – „méně je více“

b) Bauhaus a design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“

c) Souhra architektury a přírody ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení

e) Prohlídka s aktivními listy pro mateřské či základní školy 

f) Proti proudu času ve vile Tugendhat

g) Vila Tugendhat v pohádce/románu

 

II. Střední, vyšší odborné a vysoké školy:

a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt a ředitel výtvarné školy Bauhaus

b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin

c) Příroda a její místo v architektuře nejen ve vile Tugendhat

d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

e) Prohlídka s aktivními listy pro střední školy

f) Zpřítomnění historie ve vile Tugendhat

g) Básníkem prostoru a struktur, architektem příběhu

 

TERMÍNY EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ: PODZIM 2021

ZÁŘÍ
čtvrtek 16. září
pátek 17. září
pátek 24. září

ŘÍJEN
středa 20. října
čtvrtek 21. října
pátek 22. října

LISTOPAD
úterý 2. listopadu
středa 3. listopadu
čtvrtek 4. listopadu
úterý 9. listopadu
středa 10. listopadu
čtvrtek 11. listopadu
úterý 16. listopadu
čtvrtek 18. listopadu
úterý 23. listopadu
středa 24. listopadu
čtvrtek 25. listopadu
úterý 30. listopadu

PROSINEC:
středa 1. prosince
čtvrtek 2. prosince
úterý 7. prosince
středa 8. prosince
čtvrtek 9. prosince
úterý 14. prosince
středa 15. prosince
čtvrtek 16. prosince 


Vždy od 8.00

 

KONTAKT A REZERVACE

VSTUPNÉ A REZERVACE

Žáci a studenti 100 Kč, učitelský doprovod (max. 2 lidé) zdarma. Z bezpečnostních důvodů nelze přesáhnout počet 25 žáků/studentů.

Objednávky na konkrétní termín edukačního programu přijímáme od 6. září 2021 od 10.00. E-mail ve tvaru: termín; typ programu; název školy (ulice i město); třída a počet žáků (max. 25); telefon a e-mail na vyučujícího, zasílejte na adresu ludmila.haasova@tugendhat.eu.

V případě, že si přejete zasílat informace k edukačním programům, zašlete název školy a e-mail na vyučujícího na adresu ludmila.haasova@tugendhat.eu.

 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Bc. Ludmila Haasová
ludmila.haasova@tugendhat.eu

 

LEKTORKY 

Bc. Ludmila Haasová
haasovalu@gmail.com

Mgr. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D.
alicest@email.cz

Bc. Barbora Slivová
slivova.barbora@gmail.com 

 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.

Aktivní listy jsou výsledkem práce studentek galerijní pedagogiky a zprostředkování umění na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2014 pod pedagogickým vedením Alice Křížové Stuchlíkové a jsou výstupem z projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OOV014).

Na přípravě podkladů pro oba edukační programy zaměřené mj. na německou výtvarnou školu Bauhaus se podílely studentky Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v jarním semestru roku 2019 (vyučující rovněž A. Křížová Stuchlíková).