Knihovna, 2009, foto: David Židlický

Knihovna, 2009, foto: David Židlický

VÝBĚR Z LITERATURY

velikost textu A A původní

 

Jedním z úkolů Studijního a dokumentačního centra je poskytnout badatelům co nejširší spektrum informací nejen o vile vile Tugendhat, ale také o brněnské a české architektuře 19. až 20. století obecně. Proto byl sestaven výběr z odborné literatury, který bude postupně rozšiřován a doplňován o nejnovější tituly. Cenný je zejména pro zahraniční badatele, kteří tak získají rámcový přehled o českých monografických i časopiseckých odborných publikacích.

VÝBĚR Z LITERATURY K VILE TUGENDHAT, K OSOBNOSTI LUDWIGA MIESE VAN DER ROHE A K BRNĚNSKÉ A ČESKÉ ARCHITEKTUŘE 19. A 20 STOLETÍ

(řazeno chronologicky)


 

Riezler Walter, Das Haus Tugendhat in Brünn, Die Form, 6. Jahrg., Heft 9, September 1931, s. 321-332 

Bier Justus, Kann man im Haus Tugendhat wohnen?, Die Form, 6. Jahrg., Heft 10, Oktober 1931, s. 392-393 

Riezler Walter, Kommentar zum Artikel von Justus Bier, Die Form, 6. Jahrg., Heft 10, Oktober 1931, s. 393-394

Ginsburger Roger-Riezler Walter, Zweckhaftigkeit und geistige Haltung, Die Form, 6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 431-437

Tugendhat Grete u. Fritz, Die Bewohner des Hauses Tugendhat äussern sich, Die Form, 6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 437-438 

Hilberseimer Ludwig, Nachwort zur Diskusion um das Haus Tugendhat, Die Form,  6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 438-439 

Hilberseimer Ludwig, Grosses Einfamilienhaus in Brünn von Ludwig Mies van der Rohe–Berlin, Der Baumeister, 29. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 423-431

Stavba architekta Mies van der Rohe v Brně, anonymní text v časopise Žijeme 1931 (Praha 1931-32), s. 275

Eisler Max, Mies van der Rohe. Eine Villa in Brünn, Die Bau und Werkkunst, 8. Jahrg., Heft 2, Februar 1932, s. 25-30 

Bisome Wilhelm, Villa arch. Mies van der Rohe, Měsíc I, červen 1932, s. 2-7 

Krejcar Jaromír, Hygiena bytu, Žijeme 1932 (Praha 1932-33), s. 132-134

Prokop Miloslav, Několik poznámek k článku arch. Krejcara v 5. čísle, Žijeme 1932 (Praha 1932-33), s. 250-251

Yorke Francis Reginald Stevens, The Modern House, London 1934 

Yorke Francis Reginald Stevens, The Modern Flat, London 1937

Johnson Philip C., Mies van der Rohe, New York 1947 a 1978

Schoberth Louis, Zum Hause Tugendhat: Wirkung gegen die Zeit. Unzerstörbare Meisterschaft bestätigt durch einen Raum, Baukunst und Werkform III, 1949, s. 16-21

Hilberseimer Ludwig, Mies van der Rohe, Chicago 1956

Kudělka Zdeněk, Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 8, 1964, s. 227n

Münz Ludwig, Künstler Gustav, Der Architekt Adolf Loos. Darstellung seines Schaffens nach Werkgruppen/Chronologisches Werkverzeichniss, Wien-München 1964 

Pechar Josef, Architektura dvacátého století a památková péče, Architektura ČSSR,  roč. XXIII, 1964, s. 187-192

Kudělka Zdeněk, Bohuslav Fuchs, Praha 1966

Co s vilou Tugendhat?, anketa časopisu Index, Index 2/1969, s. 66-72 

Kalivoda František, Otázka brněnské vily Tugendhat je vyřešena, Architektura ČSSR, roč. 28, č. 4, 1969, s. 235-241 

Kalivoda František, Haus Tugendhat: gestern-heute-morgen, Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 1969, s. 1248-1249

Posener Julius, Eine Reise nach Brünn, Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 1969, s. 1244-1245 

Samek Bohumil, Na okraj výstavy díla Ludwiga Miese van der Rohe v Brně, Index 2/1969, s. 65-66 

Tugendhat Grete, Zum Bau des Hauses Tugendhat (leicht gekürzte Fassung des Brünner Vortrags vom Januar 1969), Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 1969, s. 1246-1247

Czech Hermann, Fabriksgebäude und Villa in Hrušovany bei Brünn, Bau 25/1, 1970

Kubinszky Mihály, Adolf Loos, Berlin 1970

Kudělka Zdeněk, Brněnská architektura 1919-1928, Brno: Blok 1970 

Kudělka Zdeněk, Vila Tugendhat Brno. Brno: KSSPPOP 1971 

Kalivoda František, Vila Tugendhat v Brně – příklad restituce díla moderní architektury, in: Ochrana památek moderní architektury. Sborník referátů přednesených na

celostátní vědecké konferenci v Brně, březen 1970, Brno: KSSPPOP 1972, s. 47-49

Kudělka Zdeněk, Moderní architektura a teorie památkové péče. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 14-15, 1971, s. 311n

Kudělka Zdeněk, Činnost Adolfa Loose v Československu I. In: Sborník prací filosofické Fakulty Brněnské university, řada F 17, 1973, s. 147n

Rukschcio Burkhardt, Studien zu Entwürfen, Projekten und Ausgeführten Bauten von Adolf Loos (1870-1933), Disertation zut Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1973

Sedlák Jan, Secesní architektura v Brně. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské University, F 17, 1973, s. 157–167

Kudělka Zdeněk, Činnost Adolfa Loose v Československu II., In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 18, 1974, s. 7n

Sedlák Jan, Vídeňská secese v Brně. Umění 22, 1974, s. 68–78 

Jahelková Anděla, Vliv Adolfa Loose na Československou architekturu, disertační práce na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Brno, 1975

Kudělka Zdeněk, Dílo architekta Bedřicha Rozehnala. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 19-20, 1976, s. 53n

Worbs Dietrich, „Unbekannte“ Bauten und projekte von A. Loos in der ČSSR, Alte und moderne Kunst, Jhrg. 21, Heft 144, 1976, s. 16-25

Frieg Wolfgang, Ludwig Mies van der Rohe. Das Europäische Werk (1907-1937), Disertation, Universität in Bonn, Bonn 1976, zvl. s. 308-332

Vebr Jaroslav-Nový Otakar (eds.), Soudobá architektura ČSSR, Praha: Panorama 1980

Rukschio Burkhardt, Schachel Roland, Adolf Loos. Leben und Werk, Salzburg – Wien 1982

Tegethoff Wolf, Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Esssen 1981

Švácha Rostlislav, Adolf Loos a česká architektura, Umění, roč. XXXI., 1983, s. 490-513

Kudělka Zdeněk, Pojetí obývaného prostoru u Adolfa Loose, Umění 31, 1983, s. 59n

Norberg-Schulz Christian, Casa Tugendhat House, Roma 1984

Šlapeta Vladimír, Adolf Loos a česká architektura, katalog výstavy, Praha 1984

Menšík Karel-Vodička Jaroslav, Vila Tugendhat Brno, Brno 1986

Sapák Jan, Ludwig Mies van der Rohe. Villa Tugendhat, Brno, Domus 628, 12/1986, s. 25-37

Schulze Franz, Mies van der Rohe. Leben und Werk, Berlin (West) 1986 

Sedlák Jan, K rekonstrukci vily Tugendhat v Brně, Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 261-270 

Sapák Jan, Vila Tugendhat, Umění, roč. 35, 1987, s. 167-178

Günther Sonja, Lilly Reich 1885-1947. Innenarchitektin, Designerin, Ausstellunsgestalterin, Stuttgart 1988

Sapák Jan, Das Alltagsleben in der Villa Tugendhat, Werk, Bauen und Wohnen 12, 1988,  s. 15-23

Kudělka Zdeněk, Neznámá plzeňská práce Adolfa Loose, In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 32-33, 1988-1989, s. 95n 

Sapák Jan, Das Haus Tugendhat in Brünn, Bauforum XXII, 1989, s. 13-25

Schulze Franz (Hrsg.), Mies van der Rohe. Critical Essays, New York 1989

Schink Arnold, Mies van der Rohe. Beiträge zur ästhetischen Entwicklung der Wohnarchitektur, Stuttgart: Krämer 1990, zvl. s. 277-280

Crhonek Iloš, Vila Tugendhat, Hlasy Brna, č. 5, 1990, s. 6-8

Vybíral Jindřich, Mladá léta Leopolda Bauera, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, F 34-36, 1990-1992, s. 133n

Pommer Richard-Christian F. Otto, Weissenhof 1927 and the Modern Movement in Architecture, Chicago 1991

Kirsch Karin, Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ Stuttgart 1927.  Die Weissenhofsiedlung,Stuttgart 1992

Zatloukal Pavel, Z počátků brněnské moderní architektury. In: 48. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 1992, s. 100-101

Blaser Werner, Mies van der Rohe. The Art of Structure – Die Kunst der Struktur,  Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser 1993

Bořutová-Debnárová Dana, Dušan Samo Jurkovič. Osobnosť a dielo, Bratislava 1993

Bořutová Dana-Zajková Anna-Dulla Matúš (eds.), Dušan Jurkovič. Súborná výstava architektonického diela, Slovenská národná galéria november 1993 – február 1994, Bratislava 1993

Horáková Tamara-Maurer Ewald (Hrsg.), Bufet – Tugendhat, Graz: Edition Camera Austria 1993

Kudělka Zdeněk, Přínos Bohuslava Fuchse brněnské architektuře dvacátých let. In: 49. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1993, s. 88n

Spaeth David, Mies van der Rohe. Der Architekt der technischen Perfektion, Stuttgart 1994

Cohen Jean-Louis, Ludwig Mies van der Rohe, Basel, Berlin, Boston 1995

Mizerová Alena (ed.), Besední dům. Architektura. Společnost. Kultura, Brno 1995

Riedl Dušan, Tugendhatova vila v Brně od architekta Ludwiga Miese van der Rohe, Brno 1995

Sedlák Jan, Brno v době secese. Brno 1995 

Špaček Jiří-Otcovská Květa-Drury Richard (eds.), Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce / Cubist Prague 1909-1925. Guidebook, Praha 1995

Ambroz Miroslav, Vila Tugendhat. Obnovený interiér, Architekt 11, 1996, s. 40-41 

Lizon Peter, Vila Tugendhat. Světový mezník modernismu v Brně, Brno: Muzeum města Brna a Nadace vily Tugendhat 1996 

Dvořák Jan, Renesance vily Tugendhat, 53. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1997, s. 129-133

Flodrová Milena, Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno 1997

Zatloukal Pavel, Brněnská okružní třída, Brno 1997 

Hammer-Tugendhat Daniela-Tegethoff Wolf (Hrsg.), Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat. Wien-New York 1998 

Nový Otakar, Česká architektonická avantgarda, Praha: Prostor 1998

Tegethoff Wolf, Im Brennpunkt der Moderne. Mies van der Rohe und das Haus Tugendhat in Brünn, München 1998 

Vegesack Alexander von-Kries Matthias (Hrsg.), Mies van der Rohe. Möbel und Bauten in Stuttgart, Barcelona, Brno, Weil am Rhein: Vitra Design Museum 1998

Kudělka Zdeněk, Spolupracovník Adolfa Loose o Müllerově vile. In: 55. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1999, s. 205n

Pelčák Petr-Škrabal Jindřich-Wahla Ivan (eds.), Otto Eisler 1893-1968, Brno 1999

Pelčák Petr-Šlapeta Vladimír-Wahla Ivan (eds.), Jan Víšek 1890-1966, Brno 1999

Kuča Karel, Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha-Brno: Baset 2000

Ksandr Karel-Girsa Václav-Urlich Petr (eds.), Müllerova vila, Praha: Argo 2000

Kudělka Zdeněk, Neznámá kresba Adolfa Loose. In: 56. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2000, s. 128 

Carter Peter, Mies van der Rohe at Work, London-New York 1999 a 2001 

Stiller Adolph (Hrsg.), Das Haus Tugendhat. Mies van der Rohe Brünn 1930. Salzburg 1999

Amberger Eva-Maria, Sergius Ruegenberg. Architekt zwischen Mies van der Rohe und Hans  Scharoun, Berlin 2000

Kudělka Zdeněk-Chatrný Jindřich (eds.), O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno: Muzeum města Brna 2000

Liška Pavel-Vitásková Jitka (red.), Vila Tugendhat – význam, rekonstrukce, budoucnost, Sborník k mezinárodnímu sympoziu v Domě umění města Brna, Brno: Dům umění města Brna ve spolupráci s Nadací Vila Tugendhat 2000

Mies van der Rohe Ludwig, Stavění, Praha 2000

Pelčák Petr, Sapák Jan, Wahla Ivan (eds.), Brněnští židovští architekti 1919-1939, Brno 2000

Baldessarini Sonia Ricon, Wie Frauen bauen. Architektinen von Julia Morgan bis Zaha Hadid, Berlin 2001

Kristan Markus, Adolf Loos Läden und Lokale, Wien: Album Verlag 2001

Kristan Markus, Adolf Loos Villen, Wien: Album Verlag 2001

Kristan Markus, Adolf Loos Wohnungen, Wien: Album Verlag 2001

Kudělka Zdeněk-Kudělková Lenka, Nové poznatky o vile Tugendhat, 57. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2001, s. 92-98 

Kudělka Zdeněk-Teplý Libor, Vila Tugendhat, Brno: Fotep 2001 

Lambert Phyllis (ed.), Mies van der Rohe in America, Montréal-New York 2001 

Quetglas Josép, Der gläserne Schrecken. Mies van der Rohes Pavillon in Barcelona, Basel,  Berlin, Boston 2001

Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Generace 1901-1910. První absolventi české školy architektury v Brně 1925-1940, Brno 2001

Rezek Petr, Duch se nikdy nenudí. Ke smyslu vily Tugendhat, Architekt 3, 2001, s. 75

Schätzke Andreas, Auf den Spuren von Mies van der Rohe. Wegweiser zu den Bauten in Berlin und Potsdam, Berlin 2001

Smola Franz, „Da erkenne ich ihn nur auf Grund der Manschettenknöpfen wieder“. Das Portrait Dr. Victor Ritter von Bauer von Egon Schiele – Wiederendeckung einer Biographie. In: Belvedere, Zeitschrift für bildende Künst, Heft 2/2001, s. 18-35 

Šlapeta Vladimír (ed.), Jan Kotěra 1871-1923. Zakladatel moderní české architektury, Praha: Obecní dům a Kant 2001

Barta Ilsebil- Faber Monika, Wohnen in Mies van der Rohes Villa Tugendhat. Fotografiert von Fritz Tugendhat 1930-1938, Wien 2002

Burian Aleš-Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Obecní dům Brno 1997-2002, Brno 2002

Honzík Karel, Za obzorem věcnosti, Praha: Arbor vitae 2002

Müller Zdeněk, Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928-2002, Brno 2002

Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba, Brno 2002 

Riley Terence- Bergdoll Barry (Hrsg.), Mies in Berlin. Ludwig Mies van der Rohe. Die Berliner Jahre 1907-1938, München-Berlin-London-New York: Prestel 2002

Švestka Jiří-Vlček Tomáš (eds.), Český kubismus 1909-1925. Malířství. Sochařství. Architektura. Design, Praha 2002

Vybíral Jindřich, Mladí mistři. Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku, Praha: Argo 2002

Zatloukal, Pavel, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002

Černoušková Dagmar, K počátkům brněnského výstaviště a ke stavebním osudům pavilonu  Brněnských výstavních trhů (k velkoprůmyslnické rodině Bauerů). In: Brno v minulosti a dnes XVII. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno 2003, s. 181-215

Flodrová Milena, Brno v proměnách času (Malá zamyšlení), Brno 2003

Chatrný Jindřich–Koudelková Dagmar–Šimková Anežka (eds.), Jindřich Halabala a Spojené UP uměleckoprůmyslové závody v Brně. Brno: ERA 2003

Koryčánek Rostislav, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno: ERA 2003

Ksandr Karel, Znovuobjevená Tugendhatova vila, Architekt 1, 2003, s. 3-5

Myška Milan a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava:Ostravská univerzita 2003

Vybíral Jindřich, Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938,

Ostrava-Brno: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Ostrava a ERA 2003

Zatloukal Pavel (ed.), Lubomír Šlapeta – Čestmír Šlapeta, Brno 2003

Blažek Jiří-Kudělková Lenka, Muzeum města Brna 1904-2004. Sborník ke stému výročí otevření / Brno City Museum 1904-2004. 100th anniversary of the opening anthology, Brno: Muzeum města Brna 2004 

Cramer Johannes- Sack Dorothée (Hrsg.), Mies van der Rohe. Frühe Bauten. Probleme der Erhaltung – Probleme der Bewertung, Petersberg 2004

Maasberg Ute-Prinz Regina, Die Neuen kommen! Weibliche Avantgarde in der Architektur der zwanziger Jahre, Hamburg: Junius Verlag 2004

Meder Iris, Offene Welten. Die Wiener Schule im Einfamilienhausbau 1910-1938, Disertation, Universität in Stuttgart, Stuttgart 2004

Nešlehová Mahulena (ed.), Vlastislav Hofman, Praha 2004

Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Josef Polášek 1899-1946, Brno 2004

Sedlák Jan, Brno secesní. Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900. Brno 2004

Švácha Rostislav, Česká architektura a její přísnost, Praha: Prostor 2004

Tugendhat Ernst, Přednášky o etice, Praha: Oikoymenh 2004

Vrábelová Renata-Gescheidtová Petra (eds.), Brno – architektura 1990-2005, Brno: Galerie architektury Brno 2004

Ambroz Miroslav (ed.), Vídeňská secese a moderna 1900-1925. Užité umění a fotografie v českých zemích, Brno: Moravská galerie v Brně 2005

Černoušková Dagmar, Bílé domy nemusely být vždycky bílé. Výstava a mezinárodní konference o vile Tugendhat, ERA 21, roč. 5, č. 1, 2005, s. 50-51 

Kleinman Kent-Duzer Leslie Van der, Mies van der Rohe. The Krefeld Villas,  New York: Princeton Architectural Press 2005

Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Ernst Wiesner 1890-1971, Brno 2005

Dvořák Petr, Mezinárodní konference MATERIALITY v Brně 27.-29. dubna 2006, ERA 21, roč. 6., č. 2, 2006, s. 7

Hubatová Lada-Říha Cyril (eds.), Husákovo 3+1. bytová kultura 70. let, Praha 2006

Lange Christiane, Ludwig Mies van der Rohe und Lilly Reich. Möbel und Räume, Bonn: Hatje Cantz Verlag 2006

Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Jindřich Kumpošt 1891-1968, Brno 2006

Sedlák Jan (ed.), Slavné brněnské vily, Praha: Foibos 2006, s. 82-87

Zatloukal Pavel, Brněnská architektura 1815-1915. Průvodce / A Guide to the Architecture of Brno 1815-1915, Brno: Obecní dům Brno a Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno 2006

Žák Ladislav, Byt a krajina, Praha: Arbor vitae 2006

Černá Iveta-Dill Alex-Kramm Rüdiger, Vila Tugendhat Brno, Tübingen: Universität Karlsruhe und Wasmuth-Verlag 2007

Černoušková Dagmar- Chatrný Jindřich, Architekt František Kalivoda a „kauza“ vila Tugendhat (několik poznámek), Prostor Zlín, roč. XIV, č. 4, 2007, s. 36-43

Josková Eva-Vrábelová Renata (eds.), Obchodní palác Centrum v Brně / Department Store Centrum in Brno, Brno: Galerie architektury Brno 2007

Kudělková Lenka, Ing. Artur Eisler, podnikatelství staveb, Brno. Příspěvek k dějinám brněnské meziválečné architektury, Forum Brunense 2007, Brno: Muzeum města Brna, s. 177-184

Kundera Ludvík-Mizerová Alena (eds.), Duše Brna, Brno 2007

Macharáčková Marcela (ed.), Jiří Kroha (1893-1974). Architekt – malíř – designer – teoretik v proměnách umění 20. století, Brno: Muzeum města Brna a ERA 2007

Říha František (ed.), Národní dům v Prostějově 1907-2007, Prostějov 2007

Sedlák Jan (ed.), Slavné vily Jihomoravského kraje, Praha: Foibos 2007, s. 88-93

Šlapeta Vladimír-Pelčák Petr-Wahla Ivan (eds.), Elly a Oskar Oehlerovi/Olárovi 1905-1953 1904-1973, Brno 2007

Zimmermannová Claire, Mies van der Rohe, Praha: Slovart-Taschen 2007

Černoušková Dagmar-Janeček Josef-Ksandr Karel-Zahradník Pavel, Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981-1985, Průzkumy památek, roč. XV, č. 1, 2008, s. 89-126

Černoušková Dagmar-Černá Iveta-Liška Pavel, Vila Tugendhat, Brno 2008 VILA TUGENDHAT, Brno 2008 (německá a anglická mutace 2009)

Hammer Ivo, La casa Tugendhat. Investigación de materiales y superficies en el contexto de la conservación de la materialidad del monumento. In: „Renovarse o morir“ Experiencias, apuestas y paradojas de la intervención en la arquitectura del Movimiento Moderno, Actas del VI Congreso DOCOMOMO Ibérico, Cádiz, 19-22/2007, Barcelona 2008

Chatrný Jindřich (ed.), Jan Vaněk 1891–1962. Civilizované bydlení pro každého. Brno: Muzeum města Brna 2008

Jeřábek Miroslav, Za silnou střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925-1939, Praha: Dokořán 2008

Černá Iveta-Hammer Ivo (eds.), MATERIALITY, Sborník příspěvků mezinárodního sympozia o ochraně památek moderní architektury, Brno: Muzeum města Brna a Hornemann Institut 2008

Chatrný Jindřich-Černoušková Dagmar (eds.), Ve znamení paraboly, Brno 2008

Kramerová Daniela-Skálová Vanda, Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha: Arbor Vitae 2008

Podbrecky Inge-Franz Rainald (Hg.), Leben mit Loos, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2008

Sylvestrová Marta-Svobodová Kateřina, Best Western Premier. Hotel International Brno. Design end Art, Brno: Best Western Premier Hotel International Brno a Moravská galerie 2008

Černoušková Dagmar, K životnímu jubileu architekta Josefa Němce a k výročí Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 22, Brno 2009, s. 363-377 a 407-408

Černoušková Dagmar-Černá Iveta, Pro les nevidět stromy. Jiný svět sběratele Fritze Löw Beera. In: Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), ORBIS ARTIUM. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 755-765

Černoušková Dagmar-Černá Iveta-Liška Pavel, Das Haus Tugendhat, Brno 2009

Černoušková Dagmar-Černá Iveta-Liška Pavel, Villa Tugendhat, Brno 2009

Černoušková Dagmar–Matulíková Zoja–Straková Martina–Václavík Robert–Všetečka Petr, Vila Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách ve světle komplexního průzkumu, Průzkumy památek, roč. XVI, č.1, 2009, s. 89–126

Fronek Jiří (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908-1935, Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Arbor vitae 2009

Horňáková Ladislava-Sedláková Radomíra (eds.), Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910-1960, Praha-Zlín: Národní galerie a Galerie výtvarného umění ve Zlíně 2009

Krejčiřík Mojmír, Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny, Brno: Archiv města Brna 2009

Pelčák Petr-Šlapeta Vladimír-Wahla Ivan (eds.), Bedřich Rozehnal 1902-1984, Brno 2009

Vrábelová Renata (ed.), Brno – architektura 1945-1990. Průvodce poválečnou architekturou Brna, Brno: Galerie architektury 2009

Szadkowska Maria, Van Duzer Leslie, Černoušková Dagmar, Adolf Loos – dílo v českých zemích / Adolf Loos – Works in the Czech Lands, Praha: Kant 2009 

Černoušková Dagmar- Černá Iveta, Soukromá škola ladného pohybu a rytmiky v domě na jižním svahu obklopeném zahradou. Ke škole Karly Hladké ve vile Tugendhat. In: Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae Tutela. Moderní architektura, 15/2009, Brno: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno (v tisku)

Chatrný Jindřich, Černoušková Dagmar, Štěpánova vila na Krondlově ulici v Brně. Ke stavební kultuře na počátku 20. století a k dílu architekta Valentina Hrdličky. In: Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae Tutela. Moderní architektura, 15/2009, Brno: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno (v tisku)