Nadační fond Vila Tugendhat

velikost textu A A původní

 

 

Kdo jsme

Nadační fond vila Tugendhat byl založen v březnu roku 2006 a svou činností navazuje na aktivity Nadace vila Tugendhat, která byla z formálních důvodů zrušena. U zrodu obou organizací, které vznikly na podporu rekonstrukce a propagace této unikátní památky moderní architektury, stál Dům umění města Brna a několik představitelů brněnské podnikatelské sféry. 

Předsedou správní rady Nadačního fondu vila Tugendhat je dr. ing. Pavel Liška, bývalý ředitel Domu umění města Brna a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který zakládal Nadaci vila Tugendhat. Členy správní rady jsou prof. PaedDr. Radek Horáček,  Ph. D., rovněž bývalý ředitel Domu umění města Brna, a ing. Bronislav Hýbl, MBA, finanční a ekonomický specialista. Ředitelkou nadačního fondu je dr. Jitka Pernesová, zástupkyně ředitele Domu umění města Brna.

Cíle nadačního fondu

Posláním Nadačního fondu vila Tugendhat je podpora památkové obnovy vily jakož i podpora jejích samostatných kulturních a propagačních aktivit. Nadační fond vily Tugendhat vždy usiloval o spojení všech odborných sil ve prospěch samotné památky a jejího rozvoje. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti vzrůstá pořeba neustále vyhledávat nové finanční zdroje, i nadační fond obrací svou pozornost na podporu dalších aktivit spojených s propagací vily Tugendhat na místní i mezinárodní úrovni. 

Dlouhodobě špatná finanční situace v kulturních příspěvkových organizací neumožňuje správci vily - Muzeu města Brna pokrýt v rámci svého rozpočtu záležitosti aktuálně se týkající především propagace vily Tugendhat. Nezávislá instituce, jakou je nadační fond, může navíc vyvíjet iniciativy, které jsou pro správce a současného vlastníka památky z různých důvodů nedostupné. 

Aktivity nadačního fondu

Nadační fond od dob svého založení uspořádal odborné semináře, kulaté stoly, aktivizoval zájem zahraničních odborníků i veřejnosti, zorganizoval výstavy, vydal dílčí publikace a získal mnoho zahraniční literatury pro budoucí architektonické centrum ve vile. Nadační fond Vila Tugendhat podpořil rovněž zhotovení fotokopií, fonetických záznamů a překladů zahraniční literatury pro Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. V  rámci společného projektu „Vila Tugendhat – „Sběrný dokumentační projekt“ se podílel organizačně i finančně na nových webových stránkách vily Tugendhat. Veškeré aktivity nadačního fondu jsou úzce propojeny a koordinovány s činností Muzea města Brna, správce vily, a Domu umění města Brna, jednoho ze zřizovatelů nadačního fondu.

Za účelem získávání peněžních prostředků pro financování aktivit Nadačního fondu vily Tugendhat jsou oslovovány desítky tuzemských i zahraničních společností a peněžních ústavů i jednotlivců. I v období globální hospodářské recese doprovázené světovou finanční krizí se daří postupně rozšiřovat portfolio sponzorských firem, které mají zájem na spojení svého jména či značky s tímto mimořádným architektonickým skvostem. 

Aktuální program nadačního fondu

Národní kulturní památka vila Tugendhat zapsaná na seznamu UNESCO se nyní nachází před ukončením generální památkové obnovy. Rehabilitace památky je bezesporu nejvýznamnějším stavebním a restaurátorským zásahem ve stavební historii objektu. 

Rekonstrukce nyní vstoupila do závěrečné etapy, v lednu 2013 má být dokončena a v letních měsících 2013 by měla být vila otevřena pro veřejnost. Dá se očekávat, že zájem návštěvníků bude obrovský. 

Pilotním projektem Nadačního fondu Vila Tugendhat je proto sběr a zpracování archiválií 

i soudobých materiálů pro tisk řady publikací, které by měly vyjít bezprostředně po ukončení památkové obnovy vily. Vedle hlavní reprezentativní publikace jde i o řadu průvodců v několika jazykových mutacích a řadu sešitů věnovaných jednotlivým kapitolám historie domu, průběhu vlastní rekonstrukce jednotlivých zařízení i materiálů, ale také osobnostem, které jsou s vilou Tugendhat spjaty. 

Na tisku všech těchto materiálů se bude podílet Nadační fond Vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města Brna, statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Ministerstvem kultury ČR. Veškeré fotografické a grafické podklady připravuje Ateliér Židlický.

Sponzorská pobídka

Když se v Brně zeptáte kolemjdoucích, co považují za největší přínos města světu, asi Vám odpoví s rozpaky a nabídnou desítky variant řešení. Když řeknete ve světě Tugendhat – odpoví Vám: Brno. Ten stav již trvá sedmdesát pět let a tak je čas naše rozpaky odložit a začít být na tento dům patřičně hrdí! Skutečně bychom těžko v našem městě našli objekt, který by měl lepší – jak se dnes říká – „benchmark“ než vila na Černopolní ulici, a to s garancí do budoucna a se stoupající tendencí hodnoty. A přesto není její život bezproblémový a právě proto si Vás dovolujeme oslovit s naší sponzorskou pobídkou.

A tak se virtuálně pohodlně posaďte do jednoho z křesel navržených Miesem van der Rohe a vstupte mezi nás, pro které se vila stala životní láskou, spojenou s touhou pro ni něco udělat. Vstupte do jejího světa, ona si Vaši pozornost zaslouží!

Pokud chcete finančně podpořit tuto nejprestižnější památku moderní architektury v naší zemi, pokud Vás zajímá moderní architektura a design a pokud Vám dosud chyběly informace o památkách moderních architektury na území města Brna,  přispějte na náš nadační fond a my Vám za Vaši podporu nabízíme: 

 

  • vložením svého finančního příspěvku na konto našeho fondu společně podpoříme propagaci na místní i mezinárodní úrovni 
  • logo Vaší firmy bude zveřejněno v nejnovějších průvodcích Vily Tugendhat, které vyjdou v češtině, němčině i angličtině ke znovuotevření vily pro veřejnost v létě roku 2013
  • Všechny jazykové verze průvodce budou Vaši firmě poskytnuty zdarma 
  • Logo Vaší firmy bude umístěno na webových stránkách Vily Tugendhat /www.tugendhat.eu/

 

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost svými sponzorskými dary pozitivně podpořit propagaci i obnovu památky UNESCO, která je součástí světového kulturního dědictví. Využijte prosím tuto šanci a podílejte se také Vy na zachování tohoto architektonického skvostu pro příští generace. 

 

Nadační fond vila Tugendhat

Nadační fond vila Tugendhat 
Veselá 39 
602 00 Brno


Ředitelka Nadačního fondu Vila Tugendhat

PhDr.  Jitka Pernesová
email: vita@dum-umeni.cz  
telefon: +420 515 917 564


Kontaktní adresa:

Dům umění města Brna 
Malinovského nám. 2 
602 00 Brno 
Česká republika 
Telefon/fax  +420 51591 7564/+420 51591 7565 
e-mail: vita@dum-umeni.cz 
www.tugendhat.eu 
www.dum-umeni.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2102512399/2700


Nadační fond vila Tugendhat podporují