Kniha „Brněnské stopy Adolfa Loose“

velikost textu A A původní

 

 

V prosinci 2010 proběhl dvojí křest knihy „Brněnské stopy Adolfa Loose“. Publikace vyšla u příležitosti 140. výročí narození architekta Adolfa Loose, jednoho z nejvýznamnějších brněnských rodáků. Hlavními autory a editory knihy jsou Jindřich Chatrný a Dagmar Černoušková z Muzea města Brna, dalšími spoluautory pak historička Miroslava Menšíková, kurátorka Müllerovy vily Maria Szadkowska a významní rakouští historici umění Markus Kristan a Iris Meder. První křest knihy se uskutečnil přesně v den Loosových narozenin 10. prosince (nar. 1870) v rámci slavnostního koncertu v pražské Müllerově vile. Druhý křest se konal v brněnském HaDivadle 13. prosince. 

Vydáním knihy byl završen dlouholetý výzkumný, publikační a výstavní projekt Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose v Müllerově vile „Adolf Loos – dílo v českých zemích“, který byl ve spolupráci s Muzeem města Brna v roce 2010 završen doplňující výstavou a publikací „Brněnské stopy Adolfa Loose“. 

Badatelské aktivity věnované Adolfu Loosovi také ve Studijním a dokumentačním centru ve vile Tugendhat nejsou tak zcela bezpředmětné. U obou architektů, kteří se výrazně zapsali do dějin světové moderní architektury, Ludwiga Miese van der Rohe a Adolfa Loose, lze pozorovat jisté paralely. I když oba muži se osobně zřejmě nikdy nesetkali a téměř o generaci starší Loos prý Miesovi neodpustil, že jej nepřizval k projektu sídliště Weissenhof ve Stuttgartu, lze v jejich zcela odlišném pojetí architektury, zejména prostoru, najít několik styčných bodů. Loos i Mies byli syny kameníků a nepochybně již v nejútlejším dětství oba získali vyhraněný vztah k ušlechtilým materiálům, zejména ke kameni. Loos byl ovlivněn Amerikou konce 19. století, kde pobýval na počátku své kariéry a která jej ohromila především svým rytmem a životní kulturou. Mies začal dobývat Ameriku na sklonku 30. let 20. století a ještě za svého života se stal legendou. Loos se v Brně narodil, ale svá největší díla realizoval v Paříži, ve Vídni a v Praze. Miese do Brna pozvali výjimeční stavebníci, aby zde posléze vznikla jedna z nejvýznamnějších světových vilových staveb 20. století. Nejslavnější vila brněnského rodáka Loose naopak vznikla téměř současně v hlavním městě tehdejšího Československa. Loosova pražská Müllerova vila byla dokončena na velikonoce 1930, Miesova brněnská vila Tugendhat byla dokončena na vánoce 1930. Na vybavení interiérů obou vil spolupracoval prakticky souběžně s Loosem a s Miesem architekt Jan Vaněk a jeho brněnská firma Standard bytová společnost (S.B.S.). Milovníci moderní architektury z celého světa dnes přijíždějí do České republiky právě za Miesovou vilou Tugendhat a za Loosovou vilou Müller.

 

 

Další události

2010 Obnova domu

 
Obnova domu

Od 1. ledna 2010 je vila Tugendhat uzavřena pro veřejnost a začíná její komplexní obnova, která je plánována zhruba na čtyři roky. zobrazit celý text

 

2010 Návštěva komisařů UNESCO

 

Ve středu 10. února 2010 navštívili vilu Tugendhat komisaři UNESCO. Dr. Tamás Fejérdy a Dr. Gábor Soos ze sekretariátu UNESCO si v doprovodu ředitele Muzea města Brna PhDr. Pavla Cipriana a vedoucí pracoviště... zobrazit celý text

 

2010 Památková obnova vily Tugendhat byla zahájena podpisem smlouvy

 

V pondělí 25. ledna 2010 podepsali primátor města Brna Roman Onderka a generální ředitel společnosti Unistav Miroslav Friš přímo ve vile Tugendhat smlouvu o rekonstrukci tohoto unikátního díla světové... zobrazit celý text

 

2010 Výstava Jan Vaněk 1891-1962. Civilizované bydlení pro každého

 

  Od 3. března do 22. srpna 2010 probíhá v hlavní budově Muzea hl. města Prahy na Florenci repríza výstavy Jan Vaněk 1891-1962. Civilizované bydlení pro každého. Tento výstavní a publikační projekt... zobrazit celý text

 

2010 Výstava Brněnské stopy Adolfa Loose

 

  Od 19. srpna do 31. října 2010 probíhá v Muzeu města Brna na hradě Špilberk výstava Brněnské stopy Adolfa Loose. Tento výstavní a publikační projekt ideově navazuje na výstavu Adolf Loos – dílo... zobrazit celý text